baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Кодекс корпоративног управљања      DOWNLOAD

Општи документи пословања

Документ о ПИБ-у     DOWNLOAD

Идентификациони подаци предузећа     DOWNLOAD

Документи о регистрацији и ПИБ-у

Документи ISO стандарда

Политика квалитета    DOWNLOAD

Политика животне средине     DOWNLOAD

Политика заштите здравља и безбедности на раду     DOWNLOAD

Предмет и подручје примене     DOWNLOAD