baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


ВИЗИЈА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД је да у својој делатности буде лидер на тржишту региона и да своју позицују учврсти и ван граница своје земље.


МИСИЈА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ-а а.д. БЕОГРАД је да професионализмом, врхунском организацијом и квалитетом својих производа и услуга  надмашимо конкуренцију, да сталним прилагођавањем захтевима тржишта задржимо постојеће и освојимо нове пословне партнере.