baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


ВИЗИЈА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

Желимо да у својој делатности будемо лидер на тржишту региона и да своју позицују учврстимо и ван граница своје земље.

МИСИЈА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

На основу наше свеобухватне компетентности, професионализма, врхунске организације и квалитета производа и услуга, налазимо заједно са нашим корисницима и партнерима оптимално решење за њихове специфичне потребе. Сталним прилагођавањем захтевима тржишта задржавамо постојеће и освајамо нове пословне партнере.