baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Статут ППТ Инжењеринг а.д.      DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2015     DOWNLOAD


Годишњи документ о објављеним информацијама 2014     DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2013     DOWNLOADСкупштина акционара


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Документи
Записник са ванредне Скупштине акционара  DOWNLOAD


Извештај о битном догађају   DOWNLOAD


Одлука о именовању чланова одбора директора   DOWNLOAD


Одлука о принудном откупу акција  DOWNLOAD


Одлука о расподели добити  за 2016. годину  DOWNLOAD


Одлука о разрешењу чланова одбора директора   DOWNLOAD


Одлука о усвајању ФИ за 2016. годину   DOWNLOAD


Одлука о усвајању извештаја о пословању за 2016. годину   DOWNLOAD


Одлука о усвајању извештаја о ревизији ФИ   DOWNLOAD


Одлука о усвајању извештаја одбора директора   DOWNLOAD


Записник са годишње скупштине акционара  DOWNLOAD