baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Статут ППТ Инжењеринг а.д.      DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2015     DOWNLOAD


Годишњи документ о објављеним информацијама 2014     DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2013     DOWNLOADСкупштина акционара


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Документи
Записник са ванредне седнице Скупштине акционара DOWNLOAD


Одлука о дану акционара DOWNLOADПозив на ванредну седницу Скупштине акционара DOWNLOAD DOWNLOAD


Дневни ред ванредне седнице Скупштине акционара DOWNLOAD


Извештај ревизора 2019 DOWNLOAD


Биланс стања 2019 DOWNLOAD


Биланс успеха 2019 DOWNLOAD


Извештај о осталом резултату 2019  DOWNLOAD


Извештај о променама на капиталу 2019 DOWNLOAD


Извештај о токовима готовине 2019  DOWNLOAD


Извештај о променама на капиталу 2019 DOWNLOAD


Напомене уз ФИ за 2019. годину   DOWNLOAD