baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Статут ППТ Инжењеринг а.д.      DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2015     DOWNLOAD


Годишњи документ о објављеним информацијама 2014     DOWNLOAD  


Годишњи документ о објављеним информацијама 2013     DOWNLOADСкупштина акционара


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Документи
Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара 2019 DOWNLOAD


Позив на редовну скупштину акционара 2019 DOWNLOAD


Извештај ревизора 2018 DOWNLOAD


Биланс стања 2018 DOWNLOAD


Биланс успеха 2018 DOWNLOAD


Извештај о новчаним токовима 2018 DOWNLOAD


Извештај о осталом резултату DOWNLOAD


Извештај о променама на капиталу DOWNLOAD


Извештај о токовима готовине 2017   DOWNLOAD


Извештај о променама на капиталу 2017  DOWNLOAD


Извештај о осталом резултату 2017  DOWNLOAD


Биланс успеха 2017   DOWNLOAD


Биланс стања 2017   DOWNLOAD


Напомене уз ФИ за 2017. годину   DOWNLOAD