baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Топличин венац 3, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Предузеће ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД претставља добар спој искуства и модерног знања у области флуидне технике, машинства и управљања.
Специјализовано јединствено предузеће, на ширим просторима Балкана, за пројектовање и извођење система флуидне технике по инжењеринг принципу (електрохидрауличких, електропнеуматских и система подмазивања машћу и уљима под притиском, са комплетном аутоматиком која подржава такве системе).
Велики број референци у земљи и иностранству, у периоду преко 50 година најбољи су доказ нашег постојања на тржишту и сталног развоја. Од конкуренције нас издваја то да смо се развијали у оквиру једног великог производног система који располаже свим технологијама у области флуидне технике, које су створиле ресурс од преко 10.000 различитих производа. Међутим, ми нисмо остали само у оквиру ресурса “Прве петолетке”, већ смо стекли велико искуство као пројектанти система са компонентама водећих произвођача у свету: BOSCH - REXROTH, VICKERS, ATOS, LINDE, HYDAC…

Наша инжењеринг понуда је комплетна: од пројектовања и развоја, преко израде, монтаже и интеграције, до пуштања у рад најразноврснијих система флуидне технике. Поред тога бавимо се и инжењерингом у области реконструкције, репарација и ревитализације система флуидне технике.

У претходном периоду реализовали смо преко 2500 пројеката у следећим областима:
• на хидроелектранама, бранама, бродским преводницама и мелиорационим системима
• у термоелектранама
• у металуршко-рударским постројењима
• у грађевинарству (опрема за подизање тешких терета, тунелске оплате, пнеуматика за врата, прозоре и капије)
• у бродоградњи
• у процесној индустрији
Београду смо подарили јединствен подухват подизања куполе храма Светог Саве, као и хидрауличне системе за сценску технику Народног позоришта.Сазивање годишње Скупштина Акционара

22.6.2020.


Дана 17.10.2018. године одржана је свечана aкадемија поводом 60 година од оснивања ППТ Инжењеринга линк


САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ


ППТ Инжењеринг АД је учествовао на Сајму Технике у Београду ,у периоду  од 21-25.маја 2018.године. Додељена нам је награда “ Корак у будућност” у области процесне технике, за електрохидраулички агрегат за равни грајфер.

ПРЕЛАЗАК НА НОВЕ СТАНДАРДЕ


25.12.2017. године усвојили смо нове стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ресертификовали  смо се за OHSAS 18001:2007.  


Certificate ISO 45001.pdf

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ


ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ Retrofit hidrauličnog akutacionogsistema Energoinvest.pdf Certificate ISO 9001.pdf
НОВО РЕШЕЊЕ