baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


– инжењеринг услуге,

– пројектовање система из области флуидне технике и израда техничке документације по нашем ДИН и  ГОСТ стандарду,

– консалтинг,

– израда система флуидне технике,

– монтажа система флуидне технике

– испитивање система флуидне технике,

– пуштање у рад и примопредаја система флуидне технике,

– сервисирање опреме и система флуидне технике у гарантном и вангарантном року,

– инжењеринг у области реконструкције ,модернизације и ревитализације система флуидне технике,

– обука кадрова за руковање и одржавање система флуидне технике,

– развој нових производа (компоненти, подсклопова система).