baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


Основна делатност ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ-а а.д. БЕОГРАД је пројектовање, израда, набавка, монтирање и пуштање у рад са доказивањем пројектованих перформанси,  електрохидрауличких и електропнеуматских система и система централног подмазивања машћу и уљима под притиском, са комплетном аутоматиком која подржава овакве системе. Оваква делатност, поред коришћења широког асортимана из основне производње ППТ, захтева пројектовање специјалних компонената које нису део стандарног производног програма ППТ, што је такође делатност ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ-а.


Поред овога, постоји могућност учествовања у одржавању хидрауличних система домаће и стране производње кроз стручну помоћ пројектаната и/или механичара - сервисера, кроз годишње уговоре о одржавању или стручној  помоћи, укључујући ту и замену увозне опреме домаћом.


Уз помоћ ППТ Инжењеринга могу се набавити сви производи из понуде  ПРВЕ ПЕТОЛЕТКЕ ТРСТЕНИК, уз посебну стручну помоћ која обухвата и велики број информација које не припадају стандарним каталозима и проспектима.