baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

За подизање тешких терета на одређене висине, у грађевинарству, примењени су електрохидраулички системи ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ-а. Примери су подизање бетонске конструкције спортске хале у Мајданпеку (РС) и подизање куполе на православном Храму Св. Сава на Врачару у Београду. Маса куполе од 4000 T и висине 27 m, подигнута је на висину од 43 m. Са 16 хидрауличких цилиндара (производње ППТ) и манипулаторима за подметање армираних бетонских плоча, остварен је овај својеврстан светски грађевински подухват. Посебним системом електронског управљања, код подизања је обезбеђена синхронизација ходова свих 16 цилиндара, где је хоризонталност куполе одржавана са тачношћу од 5 мм.


- Примену су нашли и за клизне оплате, истоварне платформе, тунелске оплате итд.

- Уређај за статичко и динамичко испитивање подизног механизма кранова носивости од 63-500 T тзв. "Нагружатељи".

- Главни машински пројекат сценске технике "Народног   позоришта " са монтажом и пуштањем у рад – Београд, 1988.год


ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ је пројектовао, израдио, испоручио, монтирао и пустио у рад  ПНЕУМАТСКЕ и ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ: ПРОЗОРА, ВРАТА И КАПИЈА на многим индустријским халама, као и на другим објектима: "Енергопројект" пословна зграда Нови Београд, Завод за израду новчаница Београд - улазна капија, Болница у Крагујевцу - оловна врата рентген коморе, ТЕ Угљевик…