baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Реализовани послови из ове области су:


- Пројекат електрохидрауличког система за погон и управљање кретањем радних и ремонтних  двокрилних врата и табластих затварача Красногорске преводнице, Русија 2012.год.

- Пројекат електрохидрауличког система за погон и управљање кретањем двокрилних врата и табластих затварача доње, средње и горње главе преводнице канал „Волга-Дон“, Русија 2012.год.

- Пројектовање, израда и испорука елктрохидрауличке опреме за погон галеријских табластих затварача на преводници „Городец“ – река Волга, Русија 2012.год. Планирано је да се пуштање у рад и примопредаја опреме изведу у две фазе - априла 2013. и априла 2014. године.

- Пројектовање, израда и испорука елктрохидрауличке опреме на брани „Оуркисс“, Алжир 2010.год. Пуштање у рад и примопредаја опреме 2012.год.

- Пројекат електро-хидрауличних система за погон кретања и управљање кретањем табластог затварача преводнице канал „Волга-Дон“, Русија 2009.год.

- Ремонт хидрауличке инсталације уставе бране на Тиси поље бр.1 (Србија), 2008.год.

- Пројектовање, израда, испорука, монтажа елктрохидрауличке опреме за погон табластих затварача водозахватне куле и излазне затварачнице, као и за погон лептирастог затварача на излазној цеви, на брани „Гамгоум“, Тунис 2008.год. Пуштање у рад и примопредаја опреме 2009.год.

- Ремонт хидрауличке инсталације погона три сегментна затварача уставе „Панчево“, Панчево (Србија), 2007.год.

- Пројектовање, израда, испорука и пуштање у рад електрохидрауличке инсталације за хидромеханичку опрему на свим објектима које обухвата Пројекат заштите града Санкт Петербурга од поплава (Објекат С1, Објекат С2, Објекти В1-В6), Русија 2006.-2009.год.

- Главни машински пројекат са монтажом и пуштањем у рад електрохидрауличког система погона сегментних затварача на излазној затварачници бране "Барје", Лесковац (Србија), 2006.год.

- Главни машински пројекат са монтажом и пуштањем у рад електрохидрауличког система погона врата на бродској преводници Качетовск на Дону, Русија 2004.

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона регулицаоног и конусног затварача на брани "Сфицифа", Тунис 2004.год.

- Пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање трима лептирастим затварачима у пумпној станици Бивољак и сегментним затварачима на разделним грађевинама Хамидија и Дреница на Косову (Србија), 2003.год.

- Главни машински пројекат са монтажом и пуштањем у рад електрохидрауличког система погона табластих затварача бране "Агиос Димитриос",Грчка 2001.год., који служи за водоснабдевање Атине

- Главни машински пројекат са монтажом и пуштањем у рад електрохидрауличког система погона табластих затварача бране "Евино Морнос",Грчка 2001.год

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона табластих затварача на бродској преводници "Нови Бечеј"(Србија) 2002.год.

- Пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система табластог затварача на улазној грађевини бране “Сиди ел Беррак”, Тунис 1999.год.

- Пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини бране “Тисс Абаy ИИ”, Етиопија 1999.год.

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона затварача разделних грађевина на иригационом систему "Ибар-Лепенац", Газиводе на Косову (Србија) 1995.год.

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона табластих и сегментних затварача темељног испуста и мерења на брани "Хамман Мескоутине", Алжир 1986.год. са реализацијом објекта 1989.год.

- Пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за табласте затвараче темељног испуста и за преливе преко бране “Ал Ибтисам”, Алжир 1984.год.

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона табластих и регулационих сегментних затварача на брани "ЕЛ Гуенитра", Алжир 1982.год. са реализацијом објекта 1985.год.