baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Loading...

Заменик Генералног директора

Владимир Божовић, дипл.инж.маш.

тел: +381 11 369 0 168

факс: +381 11 369 0 479

vladimir.bozovic@ppt-inzenjering.rs

Генерални директор

Лука Савовић, дипл. инж.маш

тел: +381 11 369 0 207

факс: +381 11 369 0 479

luka.savovic@ppt-inzenjering.rs

тел: +381 11 369 0 067

тел: +381 11 369 0 357

тел: +381 11 369 0 284

office@ppt-inzenjering.rs

Пројектни бирои Комерцијална служба

тел: +381 11 369 0 197

тел: +381 11 369 0 398

факс: +381 11 369 0 479

sales@ppt-inzenjering.rs

Правна служба

тел: +381 11 369 0 398

office@ppt-inzenjering.rs

Финансијска служба

тел: +381 11 369 0 015

racunovodstvo@ppt-inzenjering.rs

Пуно име:

Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг АД Београд

Локација: Булевар војводе Мишића 37-39, Београд,Србија

Шифра делатности: 7112

PIB: 100-222817

Матични број: 07559470

Регистрациони број: 01607559470

Текући рачун: 200-2890720101033-28 Банка Поштанска штедионица

е-mail: office@ppt-inzenjering.rs

факс:+381 11 369 0 479

тел:+381 11 369 0 168


Миленко Костић, дипл.инж.маш.

тел: +381 11 369 0 398

факс: +381 11 369 0 479

milenko.kostic@ppt-inzenjering.rs

Погон припреме, сервиса и монтаже у Трстенику

тел: +381 37 712 540


Заменик Генералног директора