baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Топличин венац 3, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Ивица Бургић, дипл. инж.маш

тел: +381 11 369 0 207

Ivica.burgic@ppt-inzenjering.rs

тел: +381 11 369 0 357

тел: +381 11 369 0 284

office@ppt-inzenjering.rs

Пројектни бирои Комерцијална служба

Нела Церо

моб: +381 63 115 7 107

тел:  +381 11 369 0 197

sales@ppt-inzenjering.rs

Правна служба

Борис Милетић

тел: +381 60 736 8 505

office@ppt-inzenjering.rs

Финансијска служба

Татјана Радојчић

тел: +381 11 369 0 015

racunovodstvo@ppt-inzenjering.rs

Пуно име:

Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг АД Београд

Локација: Топличин венац 3, Београд,Србија

Шифра делатности: 7112

PIB: 100-222817

Матични број: 07559470

Регистрациони број: 01607559470

Текући рачун: 200-2890720101033-28 Банка Поштанска штедионица

е-mail: office@ppt-inzenjering.rs

тел:+381 11 369 0 168


Погон припреме, сервиса и монтаже у Трстенику

Миодраг Павловић

тел: +381 37 712 540