baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Реализовани послови из области хидромеханичке опреме на ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА:


- Пројектовање, израда опреме, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације  електрохидрауличких система за погон 4 хаваријско-ремонтна затварача на ХЕ „Загорска 2“, Русија. Опрема је испоручена у јуну 2012. године. Пуштање у рад и примопредаја опреме планирани су за март 2013.год.

- Пројектовање, израда опреме, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације  хидрауличког погона који је намењен за маневрисање двама хаваријско-ремонтним   затварачима  привременог доводног тракта на ХЕ „Рогун“, Таџикистан 2010.год. Пуштање у рад електрохидрауличке инсталације је планирано у току 2013.год.

- Пројектовање, израда и испорука електрохидрауличких система за погоне 9 ремонтних табластих затварача и 6 сегментних затварача грађевинских тунела на ХЕ „Рогун“, Таџикистан 2010.год. Пуштање у рад дела опреме обављено 2012.године, преостали део планирано у току 2013.год.

- Хидраулични погон за маневрисање основним-сегментним затварачима коморе уставе крајњег објекта на левом краку  грађевинско-експлоатационог водоиспуста на ХЕ “Сангтуда 1” у Таџикистану. Урадјено је пројектовање, израда и испорука електрохидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање, пуштање у рад као и теоријска и практична обука на терену, 2008.год.

- Испорука електрохидрауличког система табластог и сегментног затварача на ХЕ Зарамагскаја, Русија, 2007.год.

- Монтажа и пуштање у рад електрохидрауличког система погона 12 табластих затварача Хидроелектране “Сангтуда 1”у Таџикистану, 2007.год.

- Електрохидрауличка инсталација, са монтажом и пуштањем у рад, за погон два сегментна затварача на улазном порталу обалског водопрелива на реци Енисеј, ХЕ Сајано Шушенскаја у Русији, 2007.год.

- Пројектовање, израда, испорука и монтажа са пуштањем у рад комплетног електрохидрауличког система за покретање једног хаваријског и шест сегментних затварача (укупно 14 цилиндара)  на ХЕ "СЕ САН 3", Плеику, у Вијетнаму, 2004-2005.год.

- Израда и испорука два хидрауличка цилиндра са припадајућим управљачким блоковима на ХЕ “Порце 3”, Колумбија 2005.год.

- Идејни пројекат ревитализације (замене) електрохидрауличког погона на бродској преводници хидроенергетског и пловидбеног система “Дјердап 1”, Кладово (Србија) 2005.год.

- Пројектовање, испорука електрохидрауличке опреме за погон 5 табластих затварача и пуштање у рад, ХЕ “Схикапа” у Анголи, 2005.год.

- Монтажа и пуштање у рад хидрауличког погона табластог затварача на тунелу улазне грађевине "Требиње2" (БиХ) за водоснабдевање Хидроелектране "Дубровник 2", Хрватска 2005.год.

- Главни електро-машински пројекат електрохидрауличког система погона сегментних затварача са клапном на Хидроелектрани "Месићи", Рогатица (БиХ) 1990.год. са реализацијом објекта 2004.год.

- Монтажа и пуштање у рад електрохидрауличког система погона преливних затварача Хидроелектране "Ал Вахда", Мароко 2002.год.

- Главни електро-машински пројекат електрохидрауличког система погона брзих предтурбинских затварача улазне грађевине на Хидроелектрани ''Ђердап 2'', Неготин (Србија) 1987.год.

- Главни машински пројекат електрохидрауличког система погона брзих предтурбинских затварача улазне грађевине на Хидроелектрани "Ђердап 1", Кладово (Србија) 1969.год. са реализацијом објекта 1971.год.


НУКЛЕАРНА  ЕЛЕКТРАНА  "Кршко"  -  1977.

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за шест сегментних устава и за ремонтне затвараче.


На ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ је присутан у великом броју аутономних система флуидне технике, који су део сложене опреме за производњу електричне енргије коришћењем потенцијала угља.


У Термоелектранама су уграђени системи по следећој спецификацији:


- Хидраулички системи и системи за централно подмазивање у погонима и на комбинованим машинама на депонијама угља -ТЕ Пљевља, ТЕ Морава, ТЕ Дрмно, ТЕ Угљевик

- Пнеуматске инсталације -  ТЕ Обреновац, ТЕ Обилић, ТЕ Угљевик

- Хидраулички алати за скидање тешких обртних делова - ТЕ Обреновац, ТЕ Гацко