baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Русија, ХЕ „Нижна Буреја“


Пројектовање и израда електрохидрауличних система хаваријско-ремонтних затварача (8 затварача).

Испорука опреме је завршена 2015.године.


Русија, ХЕ „Нижна Буреја“


Пројектовање и израда електрохидрауличних система сегментних затварача на преливној брани (5 затварача).

Испорука опреме је завршена 2015.године.


Русија, Канал „Волга-Дон“


Преводница бр. 7, електрохидраулични системи.

Израда система према усвојеном пројекту.


Русија, акумулација водоснабдевања Краснодар


Електрохидраулични системи на преливној брани.

Израда система према усвојеном пројекту.


Русија, ХЕ „Сајано Шушенска“


Припрема за производњу опреме брзих предтурбинских затварача (10 затварача).


Italija, Železara ILVA


Израда и испорука комплетног хидрауличког погонског система.


АКТУЕЛНИ ПОСЛОВИ