baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1. ПГЕМ ,Русија;  

      Испоручен уређај за испитивање кранова носивости 500 т, крајем 2017.године.

2. Фабрика Милан Благојевић,Наменска,Лучани,Србија;

      На лифту је урађена је реконструкција погона и управљања , завршена је  у јануару

      2018.године.

3. ХЕ “Рогун“, Таџикистан;

Електро хидраулички системи за управљање кретањем 4 сегментна затварача и 4 хаваријско –ремонтна затварача.Испоручено у  фебруару  2018.године.

4. ХЕ Ђердап,Србија ;

      Испорука 4 управљачке јединице(хидраулички блок са електроорманом у

      заштитном орману).  

      Испоручено у фебруару 2018.године

5. Краснодарско акумулационо језеро, Русија;

      Пројекат реконструкције и модернизације електро хидрауличког система бродске

      преводнице.

      ЕХС за маневрисање табластим затварачем на горњој глави.ЕХС за маневрисање

      радним галеријским затварачима и двокрилним вратима на доњој глави бродске

      преводнице.

      Испорука пројекта 23.03.2018.године.

6. ХЕ “Рогун“, Таџикистан;

Електро хидраулички систем за маневрисање 6 основних сегментних затварача првог и другог градјевинског тунела. Сваки затварач покреће се једним хидрауличким цилиндром. Испорука 2010. Тренутно се ради на модернизацији,подешавању и  пуштању у рад 3 од 6 сегментних затварача.

7. ХЕ “Рогун“, Таџикистан;

Електро хидраулички систем за маневрисање 6 хаваријско ремонтних затварача. Испорука 2010.Тренутно се врши промена параметара рада (повећање силе дизања), подешавање и пуштање у рад електро хидрауличких система.

8. У поступку уговарања је за ХЕ “Белпорожскаја“, Русија ;

      Пројектовање и испорука електро хидрауличког система за маневрисање 3

      сегментна затварача. Специфичност: Радна способност ЕХС на -40Ц ( грејање

      цилиндара и хидрауличког цевног развода, водјица затварача и самог затварача).  

9. Металуршки комбинат „Северстаљ“ , Череповец, Русија;

      Један  сет  машина  (изгуривач кокса , машина за скидање врата  и  вагон машина)

      за опсуживање 3. батерије и вагон машина за 4.  батерију маталурушког комбината,

      су испоручени  у  2017.години .

      Фабричка примопредајна испитивања  5- те вагон машине за опслуживање 8-ме

      коксне батерије металуршког комбината , се очекују до краја марта  2018. године.


10. ХЕ Дрмно, ПД ТЕ Костолац, Србија ;

      Реконструкција хидраулике на котлу,у току је испорука опреме а монтажа ће бити

      завршена до краја септембра 2018.године.

11. Фирма Пиго-р,Београд,Србија;

      Хидраулика за маказасту платформу на линији за прераду воћа,монтажа

      хидраулике на објекту треба да се изврши до краја априла 2018.године.АКТУЕЛНИ ПОСЛОВИ