baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

ППТ Инжењеринг АД je учествовао на сајму Енергетике 2015, који је одржан у Београду од 14. до 16. октобра  2015. године.


ППТ Инжењеринг АД је на овом сајму представио своје могућности у области хидрауличких инсталација на  хидроенергетским објектима, бранама, бродским преводницама, термоелектранама и др. путем изложених паноа са сликама и називима објеката на којима је радио, као и са додатним објашњењима представника фирме који су разговарали са посетиоцима штанда. На штанду је била изложена и макета хидрауличног радијалног затварача која је привукла велику пажњу посетилаца.Такође, било је контаката са старим  пословним партнерима од којих се очекује проширење пословних активности и сарадње, а успостављени су и нови контакти, од којих се очекује да допринесу даљем развоју и унапређењу рада


ППТ Инжењеринг АД je имао заједнички штанд са подизвођачем ИЦЦE из Београда.

ППТ Инжењеринг учествовао на сајму HydroVision 2014 у Москви, 15. март 2014. Године


У Москви је у  периоду од 4. до 6. марта , у ЦВК "Экспоцентр",  одржан сајам HydroVision Russia на којем је ППТ Инжењеринг  први пут учествовао. Наш производни програм смо изложили  у склопу штанда  компаније PromGidroEnergoMaš  (www.pgem.ru) која је стални учесник овог сајма.

Наш штанд је изазвао велико интересовање посетилаца и излагача на сајму. Презентоване су наше могућности у области  хидрауличких инсталација на хидроенергетским објектима.

Посебно нам је драга посета  наших старих  пословних партнера из Русије где очекујемо проширење наших пословних активности.

Успостављени су нови контакти са будућим пословним партнерима који ће несумљиво допринети  развоју наше фирме.