baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ има 50 запослених. Запослени су различитих струка (машинска, електротехничка, економска, правна…).

Захваљујући  стручњацима са специфичним знањем у области хидраулике и пнеуматике, њиховом истрајношћу, уз правовремена, промишљена пословна опредељења, фирма са пуно слуха прати и задовољава захтеве домаћег и иностраног  тржишта.


У ППТ-Инжењеринг-у посвећује се пуна пажња вештинама и знању сваког запосленог и настоји се да се кроз улагање у стручно и лично усавршавање, то и унапреди. То се постиже кроз разне форме функционалног усавршавања, учења и усавршавања језика, компјутерских вештина, посета стручним семинарима, сајмовима, последипломским студијама и слично.


oshema.png