baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Енергетика


1. ХИДРОЕЛЕКТРАНА "ПОТПЕЋ" -  1965.

 

 Сервомотори за темељне испусте  350/140 х 3300 мм. . . . . . . . . . .  ком.  6

 Сервомотори за улазну гра|евину  300/110 х 5200 мм. . . . . . . . . . . . ком.  4

 Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани. . . . . . . . . . . . ком.  7

 

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.


2. ХИДРОЕЛЕКТРАНА "БАЈИНА БАШТА" -  1966.


 Сервомотори за темељне испусте  350/140 х 3300 мм. . . . . . . . . . . . ком.   8

 Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани. . . . . . . . . . . . ком.   4


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.


3. ХИДРОЕЛЕКТРАНА "ОРЛОВАЦ" - 1972.

   

 Сервомотор  400/140 х 5850 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  400/140 х 6000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  280/100 х 5650 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  200/  80 х 3650 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        ком   2


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.


4. ХИДРОЕЛЕКТРАНА   "ЂЕРДАП  I"   -    1969.


Сервомотори за улазну гра|евину  600 х 18000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . .ком. 12

Сервомотори за преливна поља бране  500 х 11470 мм. . . . . . . . . . . … ком. 28

Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад. Ово се односи на електро хидраулички управљачки систем посебно за улазну грађевину и посебно за 12 преливних поља бране.


5. ТЕРМОЕЛЕТРАНА   "КАКАЊ"  -   1974.


Сервомотори за табласте затвараче  150/ 80 х 3500. . . . . . . . . .ком.  7

Хидраулички пгонски агрегати и командни електро ормани. . . . . . . ком.  7


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за 7 табластих затварача.


6. ХИДРОЕЛЕКТРАНА "БОАЛИ  II" ЦЕНТРАЛНО АФРИЧКА ЦАРЕВИНА - 1976.


 Сервомотор  125/ 70 х 2700 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад, за табласте затвараче.


7. НУКЛЕАРНА  ЕЛЕКТРАНА  "КРШКО"  -  1977.

 

Сервомотор  200/  90 х 4400 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.12

 Хидраули~ки погонски агрегат и командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту у пробни рад за шест сегментних устава и за ремонтне затвараче.


8. ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "БЕЛИ РЗАВ"  -  1978.


 Сервомотор  450/200 х 6500 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман . . . . . . . . . . . . ком.  1

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за један табласти затварач на темељном испусту.


9. ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "СЈЕНИЦА"  -  1978.


 Сервомотор  450/200 х 2200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  360/160 х 4800 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман . . . . . . . . . . . . . ком.  2


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за два табласта затварача на темељиним испустима и за један табласти затварач на доводу за хидроелектрану.


10. ХИДРОЕЛЕКТРАНА   "ЧАКОВЕЦ"  -  1983.


 Сервомотор за сегментни затварач  450/200 х 3550 мм  . . . . . . . . . .     ком.  8

 Сервомотор за клапне  220/110 х 2200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ком.  4

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за четири сегментна затварача и за четири преливне клапне.


11. ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "ЂЕРДАП II"  -  1987.


Сервомотор  600/270 х 17600 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  8

Погонски хидраулички агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за осам предтурбинских затварача.


12. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ  -  1987.


 Сервомотор  360/200 х 5000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  450/200 х 6620 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за табласти затварач на доводном тунелу Дабар-Фатница и на доводном тунелу Фатница-Билећа.


13. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ    "ЗАВОЈ"  -   1987.


 Сервомотори  280/125 х 5000 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотори  360/160 х 2500 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини и за  два табласта затварача на темељном испусту.


14. ХЕ  БАЈИНА БАШТА  -  2002.


Цилиндар  160/90 х125 мм ……………………………………………………….. 1 ком

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=63 л,  1 пумпни агрегат Q=6,3 л/мин, п=220 бар, Н=2,2 кW)


Електро-хидраулична инсталација за управљање игличастим затварачем на бy-пасс-у

лептирастог затварача

Урађена је замена електромоторног погона игличастог вентила хидрауличким погоном.

Извршена је преправка комплетне електро инсталације и уграђена је комплетна

хидрауличка инсталација.


15. ХЕ  ПИВА – Црна Гора  -  2002.,2003., 2004.


Санација кавитационих оштећења на турбинама.


16. Х.Е. ТРЕБИЊЕ   -  РЕПУБЛИКА СРПСКА 2004.


Цилиндар  496/120 х6000 мм ………………………………………………………2 ком

Хидраулички погонски агрегат (резервоар В=1000 л,  1 пумпни агрегат Q=75 л/мин,

           п=250 бар, Н=6 кW)

Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на тунелу за Х.Е Дубровник.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличком инсталацијом, којим се олакшава манипулација затварачем. Урађен је ремонт цилиндара и хидрауличког агрегата. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.


17. Х.Е. АЛ ВАХТА   - МАРОКО 2004.


Санација коначног кретања сегментних затварач на брани “Ал Вахта” у Мароку.         


18. Х.Е. СХИКАПА   -  АНГОЛА 2005.


 Цилиндар  200/90 х3600 мм ………………………………………………………5 ком

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=700 л,  1 пумпни агрегат Q=1,6 л/мин, п=250 бар, Н=0.75 кW)

Командни електро орман

            Показивач положаја затварача са ПЛЦ-ом

 Електрохидраулички пројекат је оверен. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема.

 Монтажа опреме на објекту је предвиђена крајем 2005.г

            

19. Х.Е. ЂЕРДАП   - СРБИЈА 2005.


Идејни пројекат ревитализације (замене) електрохидрауличког погона на бродској преводници хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап 1”.

  

20. Х.Е. ПОРЦЕ   - КОЛУМБИЈА 2005.


Цилиндар  460/160 х9500 мм………………………………………………… 2 ком

Управљачки блок.………………………………………………………................. 2 ком

Израђена и испоручена два цилиндра са одговарајућим управљачким блоковима.


21. Х.Е. ТРЕБИЊЕ   -  РЕПУБЛИКА СРПСКА   2006.


Цилиндар  250/90 х4200 мм ………………………………………………………1 ком

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=200 л,  1 пумпни агрегат Q=16 л/мин, п=250 бар, Н=2,2 кW)  ...............1 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на предтурбинском затварачу  за Х.Е. Требиње.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличком инсталацијом, којим се олакшава манипулација затварачем. Испоручен је нов цилиндар и хидраулички  агрегат. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.

 

22. Х.Е.САЈАНО-ШУШЕНСКА  -  РУСИЈА 2006.


Цилиндар  400/160 х7700 мм ………………………………………………………2 ком (у цилиндру уграђен линеарни показивач положаја затварача)

Хидраулички погонски агрегат  ...................................................................................1 ком

(резервоар В=800 л,  1 пумпни агрегат Q= 35 л/мин, п=320 бар, Н=18,5 кW)  

Електро орман ………………………………………………………………………….1 ком


Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним затварачима.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Монтажа је планирана за април 2007.г


23. Т.Е. КАКАЊ   -  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2006.


Цилиндар  70/32 х2100 мм …………………………………………………… 7 ком

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=125 л,  1 пумпни агрегат Q=2,5 л/мин, п=250 бар, Н=0,75 кW)  ........1 ком.

Електро орман ………………………………………………………………………….1 ком


Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на блоковима 5 и 6 у пумпној станици Т.Е. Какањ.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација затварачем. Испоручен је нов цилиндар и хидраулички  агрегат. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.


24. Х.Е. ЂЕРДАП   - СРБИЈА 2006.


Израда идејног пројекта реконструкције (замене) електрохидрауличког погона преливне бране “Ђердап 1”.

У току је израда идејног пројекта.

        

25. Х.Е. ЂЕРДАП   - СРБИЈА 2006.


Израда хидрауличких посипних агрегата за потребе  “Ђердап 1”.


26. Х.Е. “САНГТУДА 1”  -ТАЏИКИСТАН  2007. год.


Електрохидрауличка инсталација је намењена за меневрисање основним затварачима (4 ком) и ремонтним затварачима (4 ком) грађевинско-експлоатационе бране на ХЕ “ Сангтуда 1” у Таџикистану


РЕМОНТНИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар  710/360 х9900 мм ………………………………………..………………4 ком.

(уграђен је један нов цилиндар са  керамичком превлаком преко клипњаче и интегрисаним мерним системом, остала три цилиндра су постојећа и ремонтована)

Управљачки блокови…………………………………...................………..….…………4 ком.

Хидраулички погонски агрегат .........................................................................................1 ком.

(резервоар В=8500 л,  2 пумпна агрегата Q= 135 л/мин, п=320 бар, Н=75 кW)  

Електро енергетски  орман…..……………………………………….......….........….…1 ком.


ОСНОВНИ  ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар  710/360 х9900 мм…………………………………………................…4 ком.

(уграђена су четири нова цилиндра са керамичком превлаком преко клипњаче  и интегрисаним мерним системом, цилиндре испоручује фирма  Реxротх)

Управљачки блокови ………………………………...................………................……4 ком.

Хидраулички погонски агрегат .......................................................................................2 ком.

(резервоар В=8500 л,  2 пумпна агрегата Q= 135 л/мин, п=320 бар, Н=75 кW)  

Електро енергетски  орман…..………………………………………….................……1 ком.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Монтажа, испитивање и примопредаја инсталација је завршена 2008.г

  

27. Х.Е. “САНГТУДА 1”  -ТАЏИКИСТАН  2007. год.


Електрохидрауличка инсталација је намењена за управљање предтурбинским табластим затварачима  на ХЕ “ Сангтуда 1” у Таџикистану

ПРЕДТУРБИНСКИ  ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар 500 /240x8700 мм ………………………………….............................…4 ком.

Управљачки блокови  ………………………………........................………..……..…4 ком.

Хидраулички погонски агрегат .....................................................................................1 ком.

(резервоар В= л400 л,  2 пумпна агрегата Q=  400 л/мин, п=320 бар, Н=110 кW, клипноаксијална пумпа регулисана и по притиску и по протоку, 2 пумпна агрегата Q=  250 л/мин, п=100бар, Н=55кW, з )  

Електро енергетски  орман ………..………………………………………………..…4 ком.


Пројектован је и испоручен електро хидраулични систем који је обезбедио допуну горњих комора цилиндара при хаваријском спуштању са обезбеђењем потребне силе дожима. Цилиндри су пројектовани и произведени у ППТ-Цилиндри и имају интегрисан мерни систем у клипњачи, МТС, РФ серија.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Инсталација је пуштена у рад децембра   2008.г


28. Х.Е. ЗАРАМАГСКА   -  РУСИЈА 2007. год.


 Цилиндар  630/280 х6900 мм…………………………………………………1 ком.

 (у цилиндру уграђен линеарни показивач положаја затварача)

   Цилиндар  500/250 х7100 мм …………………………………………………1 ком.

 (у цилиндру уграђен линеарни показивач  положаја затварача)

Хидраулички погонски агрегат ................................................................................  2 ком.

(резервоар В=1500 л,  2 пумпни агрегат Q= 85 л/мин, п=320 бар, Н=30 кW)  

Електро орман ………………………………………………………………………  2 ком.


 Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним  и табластим затварачима.

 Урађено је пројектовање, израда, испитивање,испорука и примопредаја  опреме на објекту у јануару 2009.

 

29.  Х.Е. „ЂЕРДАП“   -  2007. год.

Ревитализација електрохидрауличке и пнеуматске опреме уставе „Панчево“ .

Урађен је комплетан ремонт хидрауличке инсталације погона три сегментна затварача уставе „Панчево“ и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара  280/125 х4360 мм сегментних затаварача..................................................................................................................... 6 ком.

- нови показиваћи положаја-уграђени у клипњачу цилиндра....................................6 ком

- нови  хидраулички блокови ............................... ........................................................3 ком.

- ремонт хидрауличког резервоара В=1000 лит.......................................................... 1 ком.

- нови пумпни агрегати Q=20 лит/мин, П= 320 бар , Н= 15кW ................................ 2 ком.

- нови електро орман

- нови цевовод и пратећа опреме на цевоводу


30. Х.Е. „САНГТУДА  1“ - ТАЏИКИСТАН  2008. год.

    

 Хидраулични погон је намењен за маневрисање основним-сегментним затварачима коморе уставе крајњег објекта на левом краку  грађевинско-експлоатационог водоиспуста :


Цилиндар  450/220 х8250 мм ………………………………………..…2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја у облику сајле)

Управљачки блокови ...................................................................................... 2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=1450 л,два пумпна агрегата Q=80 л/мин, п=320 бар, Н=30…1 ком

Електро управљачки ормани ........................................................................... 1 ком

Фабрички су испитани и испоручени  нови цилиндри, нов погонски агрегат, нови управљачки блокови и  нов електро орман.

Урађено је пројектовање, израда и испорука електрохидрауличког управљачког система, монтажа наобјекту, испитивање, пуштање у рад као и теоријска и практична обука на терену.


31. Х.Е. „ЂЕРДАП II“   -  2009. год.


Испорука и уградња два електро-хидрауличка пумпна блока за БПЗ ОЕ ХЕ „Ђердап II“-Неготин у Кусјаку.

 Модернизован је оригинални електрохидраулични систем ППТ-Инжењеринга из 1987. године, уградњом стандардизованог блока за пумпни агрегат протока до 200 л/мин и притиска до 250 бара уместо компонената за управљање притиском пумпе на цевној арматури.  Све компоненте су изведене у техници логичких елемената а потисни филтер је прирубничком везом интегрисан са блоком.


32. Х.Е. „РОГУН“, ТАЏИКИСТАН  2009. год.


 Израда радионичке техничке документације за производњу Опреме хидрауличког погона за управљање затварачима грађевинских тунела I и II галерије Рогунске ХЕ у Таџикистану.

 На основу техничког задатка урађена је пројектна документација за производњу, монтажу и експлоатацију затварача комора ремонтних и комора основних (сегментних и табластих ) затварача.

Пројектна  документација је оверена  од стране независне пројектантске куће, да би почетком  2010.г.  почела производња опреме.


33. Х.Е. „РОГУН“, ТАЏИКИСТАН  2010. год.


КОМОРА РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  1000/710 х770 мм ………………………….....................………………3ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=1500 л,  пумпни агрегат Q=195 л/мин, п=320 бар, Н=75 кW).................3 ком.

Електро управљачки ормани............................................................................................  3 ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест ремонтних  - табластих затварача  грађевинских тунела I и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Електрохидрауличка инсталација је пуштена у рад 2012.г.

КОМОРА ОСНОВНИХ ХАВАРИЈСКО - РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  800/400 х7640 мм     ………………………….....…........................……6 ком.

Управљачки блокови ......................................................................................................  6 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоарВ=10000 л,два пумпна агрегата Q=260 л/мин, п=320 бар, Н=90 кW)..........1 ком.

Електро управљачки ормани ..........................................................................................  6  ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест основних хаваријко – ремонтних   затварача  грађевинских тунела I и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација хаваријско- ремонтних,  табластих  затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки блокови, нови електро ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Пуштање у рад електрохидрауличке инсталације је планирано у току 2013.г.

КОМОРА ОСНОВНИХ СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  560/250 х6730 мм ………………………………………….................6 ком.

Показивач положаја затварача – независан склоп...................................................... 6 ком.

Управљачки блокови...................................................................................................... 6  ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=4000 л,два пумпна агрегата Q=245 л/мин, п=320 бар, Н=90 кW)...... 1  ком.

Електро управљачки ормани ......................................................................................... 6  ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест основних сегментних-радних   затварача  грађевинских тунела И и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација сегментних затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки блокови, нови електро ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Електрохидрауличка инсталација је пуштена у рад 2012.г.


34. Х.Е. „ЂЕРДАП II“   - 2010. год.

Хидраулички блок за БПЗ за потребе ХЕ “ Ђердап II“-Неготин.

Модернизован је оригинални електрохидраулични систем ППТ-Инжењеринга из 1987. године, уградњом стандардизованог блока за пумпни агрегат протока до 200 л/мин и притиска до 250 бара уместо компонената за управљање притиском пумпе на цевној арматури.  Све компоненте су изведене у техници логичких елемената а потисни филтер је прирубничком везом интегрисан са блоком.


35. ХЕ  „РОГУН“ - ТАЏИКИСТАН 2010. год.

          

КОМОРА ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА ПРИВРЕМЕНОГ

       ДОВОДНОГ ТРАКТА

Цилиндар 1060/450 х7600 мм …………………....................………..….....…  2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја)

Управљачки блокови................................................................................................... 2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=6000 л,два пумпна агрегата Q=340 л/мин, п=255 бар, Н=200 кW)... 2  ком.

Електро управљачки орман.......................................................................................... 6  ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање двама хаваријско-ремонтним   затварачима  привременог доводног тракта.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.

Опрема је испоручена у децембру 2013.г.


36. ХЕ  „ЗАГОРСКА 2“ - РУСИЈА 2011. год.


• КОМОРА ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø 500/200 х 8300 мм ………………………………………………4 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

Хидраулички агрегат ...........................................................................................4 ком
(Резервоар В = 1500 л, два пумпна агрегата Q = 90  л / мин, п = 350 бар, Н = 45 кW)  

Управљачки блок   ....................... .....................................................................4   ком.
Управљачки електроорман…..............................................................................4   ком.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јуну 2012. Пуштање у рад и примопредаја опреме изведени су у марту 2013.


37. ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2012. год.


Изведена је модернизација опреме коју је испоручио ППТ-Инжењеринг 1987. године при чему су испоручена и пуштена у  рад  2 стандардизована управљачка блока и два управљачка ормана са корисничким интерфејсом за 2 од 8 хидрауличких цилиндара који служе за манипулацију брзих предтурбинских затварача. Све хидрауличке компоненте су урађене у технологији логичких елемената.

    

38. ХЕ  „ПОЛОЦКА“ - БЕЛОРУСИЈА 2013. год.


• СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 320/160 x 6200 мм …………………………………………12 ком.

• ПРЕЛИВНЕ КЛАПНЕ НА СЕГМЕНТНОМ ЗАТВАРАЧУ

Цилиндар Ø 200/110 x 1800 мм ……………………………………………4 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 4000 л, два пумпна агрегата Q = (60+30)  л/мин, п = 200 бар, Н = 30 кW).2   ком.

Управљачки блок........................ .....................................................................8   ком.
Управљачки електроорман................................................................................2   ком.


Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима сегментним затварачима и једном преливном клапном који омогућавају  пражњење акумулације, и обезбеђивање синхронизације кретања хидрауличких цилиндара истог затварача.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2013 и пуштена у рад децембра 2016.


39. ХЕ  „ЗЕЛЕНЧУК“ - РУСИЈА 2014. год.


• ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 250/110 x 5500 мм ………………………………………………………2 ком.

 (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 650 л, два пумпна агрегата Q = 20  л/мин, п = 150 бар, Н = 7,5 кW)...2   ком.

Управљачки блок ........................................... .................................................................. 2  ком.
Управљачки електроорман................................................................................................2   ком.


 Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2014, а пуштена у рад у марту 2016. године.

 

40. ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2014. год.

  

• ХИДРАУЛИЧКА ГРАБИЛИЦА

Управљачки блок……….. ………………………………………………………………2 ком.


Управљачки блок се користи за управљање грабилицом која укљања отпад из језера. Урађено је  пројектовање, усаглашавање пројекта и израда опреме.

Опрема је испоручена и пуштена у рад у септембру 2014. године.

 

41. ХЕ  „НИЖЊА БУРЕЈА“ - РУСИЈА 2014. год.


          • ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 450/200 x 13600 мм ………………………………………………………8 ком.

  (са уграђеним ССИ енкодером са сајлом за мерење положаја затварача)

Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 3800 л, два пумпна агрегата Q = 70  л/мин, п = 200 бар, Н = 55 кW)..4 ком.

Управљачки блок......................................... ..................................................................... 8  ком.
Управљачки електроорман. ..............................................................................................4   ком.


Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима.

 Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2015. године, Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).


• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ


 Цилиндар Ø 400/180 x 10500 мм …………………………………………………10 ком.

 (са уграђеним Цан-бус енкодером са сајлом за мерење положаја затварача)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 3600 л, два пумпна агрегата Q = 55  цм3/о,  п = 320 бар, Н = 55 кW)2   ком.

Управљачки блок ......................................... .....................................................................5   ком.
Управљачки електроорман..................................................................................................2   ком.


Један хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију четирма брзим предтурбинским табластим затварачима, а други за управљање са 6 брзих предтурбинских табластих затварача.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2015. године. Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).

    

42. ХЕ  „ЈАБЛАНИЦА“ – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2015. Год.


          • ХАВАРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1500 л, два пумпна агрегата

Q = 140  л/мин, п = 110 бар, Н = 30 кW)............................................................2   ком.

Управљачки блок ................................................................................................ 2   ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.


• ВЕНТИЛ НА ОБИЛАЗНОЈ ЦЕВИ


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 125 л, два пумпна агрегата Q = 12  л/мин,  п = 25 бар, Н = 2,2 кW)....2   ком.


Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним вентилом за пуњење тунела водом.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у фебруару 2016. године. Опрема за управљање брзим предтурбинским табластим затварачем №1 пуштена је у рад у  септембру 2016. године. Пуштање у рад опреме за управљање брзим предтурбинским табластим затварачем №2  је планирано за септембар 2017. године

   

43. ХЕ „САНГТУДА 1” - ТАЏИКИСТАН  2015. год.


За електрохидраулички агрегат за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем, урађена је комплетна техничка документација  пројекта МНУ, као енергетских и управљачких електроормана за сва 4 брза предтурбинска табласта затварача, са могућношћу да се са 1 МНУ управља радом било ког од 4 брза предтурбинска табласта затварача.

    

44. ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2015. год.


Изведена је модернизација опреме коју је испоручио ППТ-Инжењеринг 1987. године при чему су испоручена и пуштена у  рад  још 2 стандардизована управљачка блока и два управљачка ормана са корисничким интерфејсом за 2 од 8 хидрауличких цилиндара који служе за манипулацију брзих предтурбинских затварача. Све хидрауличке компоненте су урађене у технологији логичких елемената.

    Опрема је пуштена у рад у новембру 2015. године.


45. ХЕ  „САЈАНО-ШУШЕНСКА“ - РУСИЈА 2015. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 3200 л, два пумпна агрегата Q = 88  л/мин, п = 160 бар, Н = 30 кW)...10   ком.

Управљачки блок...........................................................................................................10  ком.
Енергетски електроорман.............................................................................................10   ком.


 Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у новембру 2015, а пуштање у рад свих 10 хидрауличких система је завршено у децембру 2016. године.

 

46. ХЕ  „РОГУН“ - ТАЏИКИСТАН 2015. год.


• ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 600/250 x 12600 мм…………………………………………..……………2 ком.

 (са уграђеним флексибилним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 4500 л, два пумпна агрегата Q = 117  л/мин, п = 250 бар, Н = 90 кW).1   ком.

Управљачки блок ........................................ ......................................................................2  ком.

Енергетски електроорман..................................................................................................1  ком.
Управљачки електроорман................................................................................................1  ком.


Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у септембру 2016.

 

47. ХЕ „САНГТУДА 1” - ТАЏИКИСТАН  2015. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Хидраулички погонски агрегат..........................................................................................1 ком.

(резервоар В= 2600 л,  2 пумпна агрегата Q=  400 л/мин, п=350 бар, Н=90 кW, (клипноаксијалне пумпе регулисана и по притиску и по протоку) и 2 пумпна агрегата за допуну и налегање затварача на праг под притиском Q=  240 л/мин, п=175бар, Н=45кW, (зупчасте пумпе))  

Енергетски електроорман.…………………………………………………………..…    4 ком.

Управљачки електроорман .............................................................................................  2  ком.

    Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем, а софтверским решењем је омогућено да се са једног хидрауличког агрегата манипулише било којим од 4 брза предтурбинска затварача.

    Урађено је усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2016.


48. ХЕ  „ЈАБЛАНИЦА“ – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2016. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 500/180 x 6050 мм…………………………………………………………1 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

Хидраулички цилиндар је део електрохидрауличког система за маневрисање брзим предтурбинским табластим затварачем №1 који је претходно испоручио ППТ Инжењеринг. Произведен је хидраулички цилиндар и урађена је комплетна техничка документација.  Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање. Опрема је испоручена и пуштена у рад у септембру 2016. године.

    

49. МХЕ  „ВРГУДИНАЦ“ - СРБИЈА 2016. год.


          • БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 160/80 x 3000 мм……………………………………………………………2 ком.

  (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

Цилиндар Ø 125/80 x 2400 мм    …………………………………………………………1 ком.

  (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 125 л, два пумпна агрегата Q = 3,5  л/мин, п = 170 бар, Н = 2,2 кW)..1   ком.

Управљачки блок......................................... .....................................................................3   ком.


Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима брзим предтурбинским табластим затварачима. Сваки хидраулички цилиндар омогућава рад једног брзог предтурбинског табластог затварача.

 Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2016. године, Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).

    

• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ

 Цилиндар Ø 200/80 x 3700 мм …………………………………………………….……6 ком.

 (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

 Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1000 л, два трострујна пумпна агрегата Q = 3x22  л/мин,  п = 250 бар, Н = 18,5 кW)    …………………………………………………………………………………1  ком.

Управљачки блок ......................................... .....................................................................6  ком.

Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима сегментним преливним затварачима. Два хидрауличка цилиндра омогућавају рад једног сегментног преливног затварача.

 Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Пуштање опреме у рад је завршено у децембру 2016. године.

 

50. ХЕ  „НИЖЊЕТУЛОМСКА“ - РУСИЈА 2017. год.


 • ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ


    Цилиндар Ø 320/220 x 6600 мм …………………………………………………...…6 ком.

 (са уграђеним штапним мукропулсним линеарним давачем положаја затварача)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 2800 л, два пумпна агрегата Q = 75  л/мин,  п = 250 бар, Н = 22 кW)....1  ком.

Управљачки блок…………………………………………………………………………......................3   ком.
Управљачки електроорман................................................................................................1   ком.


Један хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима сегментним затварачима.

 Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања,  паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у августу 2017. године.

 

51. ХЕ  „РОГУН“ - ТАЏИКИСТАН 2017. год.


• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ


  Цилиндар Ø 360/160 x 6500 мм     ……………………………...……4 ком.

 (са уграђеним штапним мукропулсним линеарним давачем положаја затварача)


Хидраулички агрегат(Резервоар В = 3000 л, два пумпна агрегата Q = 51  л/мин,  п = 250 бар, Н = 30 кW)…......................................................................................1   ком.

Управљачки блок ............... .....................................................................4   ком.

Енергетски електроорман..........................................................................2   ком.
Управљачки електроорман. ......................................................................5   ком.


Један хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију четирма сегментним затварачима.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације


• ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ


ЦилиндарØ450/200x7700мм …………………………………..…………..…4 ком.

 (са уграђеним флексибилним микропулсним линеарним давачем положаја затварача)

Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 4000 л, два пумпна агрегата Q = 80  л/мин, п = 250 бар, Н = 37 кW)1   ком.

Управљачки блок ..............................................................................................4  ком.

Енергетски електроорман ..................................................................................2  ком.
Управљачки електроорман ................................................................................5  ком.


Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију четирма брзим предтурбинским табластим затварачима.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.

 Опрема је испоручена у фебруару 2018. године.

 

52. ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2017. год.


Изведена је модернизација опреме коју је испоручио ППТ-Инжењеринг 1987. године при чему ће бити испоручена и пуштена у рад  4 стандардизована управљачка блока и 4 управљачка ормана са корисничким интерфејсом за последња 4 од 8 хидрауличких цилиндара који служе за манипулацију брзим предтурбинским затварачима. Све хидрауличке компоненте су урађене у технологији логичких елемената.

Испорука опеме је у току (фебруар 2018. године).

 

53. ХЕ  „УСТ-СРЕДЊЕКАНСКА“ – РУСИЈА 2017. год.

          

• ХИДРАУЛИЧКА ГРАБИЛИЦА

Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 150 л, два пумпна агрегата Q = 21  л/мин, п = 160 бар, Н = 7,5 кW)... 1  ком.

Цилиндар Ø100/50x340мм....………………………………..…………..…........................6 ком.

Електроорман..………………………...…………………….……….................................1 ком.

Електрохидраулички погон се користи за управљање равном грабилицом која укљања отпад из језера Пројекат се ради на основу техничке документације коју је доставио инвеститор.

Физички пријем опреме је извршен у аплиру 2018.  и опрема је испоручена купцу у августу  исте године.


54. ХЕ  „БЕЛОПРОШКА“ – РУСИЈА 2018. Год.


• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТИ ЗАТВРАРАЧИ


Цилиндар Ø200/140x6650мм....………………………………..…………..…........................6 ком.

(Са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

Хидраулички агрегат
(Резервоар V = 1500 l, два помпна агрегата Q = 60  l/min,  p = 180 bar, N = 22 kW)……….1 ком.

Управљачки блок……………………………………………………………………………..3 ком.

Енергетски електроорман…………………………………………………………………….1 ком.

Управљачки електроорман.…………………………………………………………………..3 ком.

Електроорман за грејну опрему..……………………………………………………………..3 ком.


Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима сегментним преливним затварачима. Два хидрауличка цилиндра омогућавају рад једног сегментног преливног затварача и њихово кретање је синхронизовано.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта и израда опреме. У оквир испоруке улази и опрема за загревање хидрауличких цилиндара и цевног развода. Фабрички пријем опреме је извршен у децембру 2018. године , а опрема је испоручена у јуну 2019. Године.

 Пуштање у рад 2 сегментна затварача изведено је у октобру 2020. године.


55. БРОДСКА ПРЕВОДНИЦА ХЕ “ЂЕРДАП 1” СРБИЈА 2019. Год.


• КРАНСКЕ СТАЗЕ

 Плунжерски цилиндар Ø 490/400 x 3600 мм ……………………………………..……….……4 ком.

 (штапни микропулсни линеарни давач  положаја уграђен у “суви” цилиндар)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1700 л, два  пумпна агрегата Q = 60  л/мин,  п = 75 бар, Н = 11 кW)

………………………………………………………………………………………………….…....2 ком.

Управљачки блок ................................................ ......................................................................2 ком.


Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију  једном кранском стазом на бродској преводници. Два хидрауличка плунжерска цилиндра омогућавају кретање једне кранске стазе и њихово кретање је синхронизовано.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта и израда опреме.

 Опрема је испоручена у октобру 2020. године , а пуштена у рад у децембру 2020. године.

 Вредност уговора: 420.000,00 ЕУР


• ПОДИЗНЕ ГРЕДЕ


Хидромотор  …...............................................…………………………………..……….……5 ком.

 (В=1650 цм3, п=100 бар, Т=6500 Нм, угао закретања 90°)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 35 л, пумпни агрегат  Q = 18  л/мин,  п = 100 бар, Н = 3 кW)

………………………………………………………………………………………………....5 ком.

Управљачки блок ..............................................................................................................5 ком.


Сваки хидраулички агрегат је монтиран на једну челичну конструкцију (подизну греду) на бродској преводници и служи за манипулацију сервисним и радним затварачима бродске преводнице.


Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта и израда опреме.

Опрема је испоручена у октобру 2020. Године, а монтирана и тестирана без потапања у воду у децембру 2020. године.