baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Сервомотори за темељне испусте Ø350/140 x 3300 mm……….…………………………………………………….…..... .ком.   8

Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани..………………………………………………………..….. .ком.   4


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА "БАЈИНА БАШТА" - 1966.

Сервомотори за темељне испусте Ø 350/140 x 3300 mm ..................................................................................................ком.  6

Сервомотори за улазну грађевину Ø 300/110 x 5200 mm ...................................................................................................ком.  4

Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани .......................................................................................... ком.  7

 

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА "ПОТПЕЋ" - 1966.

Сервомотор Ø 400/140 x 5850 mm .....................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø 400/140 x 6000 mm .....................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø 280/100 x 5650 mm .................................................................................................................................... ком.  1

Сервомотор Ø 200/80 x 3650 mm ...................................................................................................................................... ком.  1

Хидраулички погонски агрегат  .........................................................................................................................................ком.  2

    

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА "ОРЛОВАЦ" - 1972.

Сервомотори за улазну грађевину Ø600 x 18000 мм  ....................................................................................................... ком. 12

Сервомотори за преливна поља бране Ø500 x 11470 мм ...................................................................................................ком. 28

Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад. Ово се односи на електро хидраулички управљачки систем посебно за улазну грађевину и посебно за 12 преливних поља бране.
ХИДРОЕЛЕКТРАНА   "ЂЕРДАП  I"   -    1969.