baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

У технологији прераде шећера, ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ је присутан од почетка допреме шећерне репе у фабрику, па до крајњих технолошких циклуса, пре него што се добије шећер у кристалу.


Послови који су реализовани у шећеранама се односе на:

- узорковање репе

- систем на резалици репе

- вакум апарати -хидраулички и пнеуматски системи


Реализовани послови  у шећеранама су:

- Инсталација подмазивања на дифузном торњу-  Шећерана "БАЧКА"-Врбас (1998.)

- Реконструкција хидрауличких И пнеуматских бакуум апарата - Шећерана "СЕНТА" - Сента

- Хидрауличка инсзталација за 12 вакуум апарата Шећерана "ЦРВЕНКА"- Црвенка

- Адаптација пнеуматске инсталације сонде у репној лабораторији шећеране "БАЧКА"-Врбас

- Хидрауличка инсталација за подмазивање вибросита Шећерана "СЕРВО МИХАЉ"- Зрењанин

- Хидрауличка инсталација за узимање узорка репе Шећерана "СЕРВО МИХАЉ"- Зрењанин

- Уређај за узорковање репе Шећерана у Ћуприји

- Хидрауличка инсталација за узимање узорка репе Шећерана "Ђ.Ђаковић"-Бели Манастир

- Хидрауличка инсталација за кондензацију - Шећерана у Осијеку