baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

У РУДАРСТВУ, а посебно на површинским коповима ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ је перманенто присутан. ППТ Инжењеринг је специјализован за системе централног подмазивања и хидрауличких инсталација на великом броју рото-багера тј.на БТО системима. Велики број конструкција, а посебно великих цилиндара за подизање стреле радног точка, претоварне стреле и за закретање гусеница раде свакодневно у многим рудницима.


- 2006., 2011. и 2012. године су извршени ремонти и реконструкција хидраулике и подмазивања на багеру СРС 800, као и на машинама ПКМ -1 и ПКМ -2 у ПК "Костолац",  Костолац

- Пројектовање и израда дволинијског система централног подмазивања Band-Vagen 1400, Reik Колубара, Тамнава, 2005.год.

- Реконструкција и модернизација дволинијског система централног подмазивања на багеру СРС 1300, Костолац, 2004-05.год.

- Главни машински пројекат хидрауличког система и система за централно подмазивање машћу роторних багера СРс 400, СРс1300 , СРс 2000, са монтажом и пуштањем у рад: ПК "Шикуље и  Дубрава" Тузла, БиХ (1983-86.год), ПК "Добро село", Обилић, Косово и Метохија, (1983-84.год.), РЕК Битола, Македонија, ПК Костолац