baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1. ПК ДОБРО СЕЛО – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 1.300, СРБИЈА 1983–1985.

2. ПК ДУБРАВЕ – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 401, БИХ, 1985–1988.

3. ПК КОСТОЛАЦ – ХИДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА НА БАГЕРУ СРс 400, СРБИЈА, 1995, 2008.

4. ПК КОСТОЛАЦ – ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ И ПОДМАЗИВАЊЕ НА БАГЕРУ СРс 800, СРБИЈА, 2005, 2006, 2010, 2014.

5. ПК КОСТОЛАЦ – ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ И ПОДМАЗИВАЊЕ ПКМ-1 И ПКМ-2, СРБИЈА, 1994, 2006, 2012, 2015.

6. ПК КОСТОЛАЦ – ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ БАГЕР СРс 470, СРБИЈА, 2008.

7. ПК КОСТОЛАЦ – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 1.300, СРБИЈА, 1983–1985.

8. ПК КОСТОЛАЦ – ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ БАНДВАГЕН БРс 1.400, СРБИЈА,2004, 2005, 2008.

9. ПК КОСТОЛАЦ – ПОДМАЗИВАЊЕ УЉЕМ РЕДУКТОРА БАГЕР СРС 1.201, СРБИЈА, 2003.

10. ПК КОСТОЛАЦ – СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ БАГЕРА ЕРс 710, СРБИЈА, 2011.

11. ПК КОСТОЛАЦ – СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ БАГЕРА РСЕ-С20 ДЕЛАТТРЕ-РЕВИВИЕР, СРБИЈА, 2011.

12. ПК КОСТОЛАЦ – СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊ МАШЋУ БАНДВАГЕН БРс

      2.400, ТЕ-КО КОСТОЛАЦ,СРБИЈА, 2008, 2011, 2016.

13. ПК КОСТОЛАЦ – СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ НА БАГЕРУ СРс

     1.200, СРБИЈА, 2000.

14. ПК СУВОДОЛ – ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ БАНДВАГЕН БРс 4.400, МАКЕДОНИЈА,  

     1983.

15. ПК СУВОДОЛ – ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ МАШЋУ ОДЛАГАЧА,

      МАКЕДОНИЈА, 1989.

16. ПК СУВОДОЛ – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 1.300,МАКЕДОНИЈА, 1985.

17. ПК ШИКУЉЕ – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 401,БИХ, 1985-1988.

18. РБ КОЛУБАРА – ИНСТАЛАЦИЈЕ НА БАГЕРУ СРс 1.300,СРБИЈА, 1983–1985.

19. РТБ БОР – СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДМАЗИВАЊЕ БАГЕРА МАРИОН 191М

      НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ, СРБИЈА, 2000.

20. ТЕ УГЉЕВИК – ХИДРАУЛИЧНА ОПРЕМА ЗА ОДЛАГАЧ УГЉА, БИХ, 1997.