baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


1. УСТАВЕ "ОПОВО"  И "ПАНЧЕВО" НА КАНАЛУ ДТД -  1971.


 Сервомотор  220/100 х 4300 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  220/110 х 5860 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  4

 Сервомотор  280/125 х 4360 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  4

 Хидраулички погонски агрегат


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.


2. УСТАВА   "СЕЗОНГОН"   БУРМА   -   1974.


 Сервомотор главног регулационог затварача  200/100 х 2500…………..     ком.  7

 Хидраулички погонски агрегат


  Урађено је пројектовање, израда и испорука хидрауличког управљачког система.


3. БРАНА  "ХЕУРТМА"   ТУНИС  -   1975.


 Сервомотор  280/125 х 3000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  280/125 х 5000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат  и командни електро орман. . . . . . . . . . . ком.  1


  Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад, за табласти и сегментни затварач и за поклопац вентилатора.


4. ХИДРО СИСТЕМ "ИБАР-ЛЕПЕНАЦ" - БРАНЕ "ГАЗИВОДЕ" И "ПРИДВОРИЦЕ" - 1977.  


 Сервомотор  225/110 х 3500 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  6

 Сервомотор  160/  80 х 3200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  340/140 х 3900 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  8

 Сервомотор  280/125 х 3300 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту испитивање и пуштање у пробни рад за три сегментне уставе 11 х 6 мет са шест  сервомотора, за једну регулациону уставу са  два сервомотора, за четири преливне клапне 22 х 3,5 мет са осам сервомотора, за један табласти затварач на темељном испусту са једним сервомотором и за један табласти затварач на доводу за електрану са једним сервомотором.


5. БРАНА "АЛ ИБТИСАМ" АЛЖИР   -  1984.


 Сервомотор  450/200 х 4200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  250/110 х 1600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за табласте затвараче темељног испуста и за преливе преко бране.


6. БРАНА "ГУЕНИТРА"  АЛЖИР   -  1984.


 Сервомотор  320/160 х 3660 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  320/160 х 2930 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад комплетне хидро механичке опреме на темељним испустима, водозахвату, на преливима преко бране, на дизалицама и на пасарелама.


7. БРАНА "HAMMAM MISKHOUTINE"  АЛЖИР  -  1988.


 Сервомотор  320/160 х 5300 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  320/160 х 4200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  225/125 х 6200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  200/  90 х 2300 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  4

 Сервомотор  140/  80 х 1000 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад комплетне хидромеханичке опреме за један затварач на темељном испусту, за један сегментни затварач и за два ремонтна затварача, затим за три табласта затварача на кули водозахвата, један затварач на одводним цевоводима и за дисперзионе затвараче са електро моторним погоном. На објекту су реализовани системи за мерење и сигнализацију протока воде у цевоводима и нивоа воде у акумулацији, затим трафо станица и инсталација расвете на комплетном објекту.


8. АКУМУЛАЦИЈА      "БАРЈЕ"    -  1987.


 Сервомотор  280/125 х 2200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Сервомотор  360/160 х 4900 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор  250/140 х 4500 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за два табласта затварача на водозахвату, за један табласти затварач на улазној затварачници и за један сегментни регулациони затварач на евакуатору.


9. БРАНА "БЕНИ АМРАНЕ"   АЛЖИР   -  1988.

 

 Сервомотор  280/125 х 2800 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  12

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=1000 л, 2 пумпна агрегата Q=63 л/мин, п=180 бар, Н=22 кW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме на 6 преливних поља са сегментним уставама са по 2 сервомотора.


 Сервомотор  140/90 х 2250 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=125 л, 2 пумпна агрегата Q=16 л/мин, п=160 бар, Н=5,5 кW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за табласти затварач на темељном испусту.


10. БРАНА НА ТИСИ  -  1998., 1999.


Сервомотор затварача  500/200 х 5200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  4

 Сервомотор клапне (плунжер)   280 х 1300 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  2

   (резервоар В=1300 л;  2 пумпна агрегата Q=12,3 л/мин, Н=5,5 кW)

 Командни електро ормани

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон сегментног затварача и клапне као и механичке опреме на 2 преливна поља (поља 2 и 4).


11. БРАНА "ТИС АБАY II"  ЕТИОПИЈА - 1999.


Сервомотор  250/110 х 6300 мм    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .


12. БРАНА "SIDI EL BERRAK"  - ТУНИС   1999.


 Сервомотор  320/160 х 3200 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система табластог затварача на улазној грађевини .


13. БРАНА “АГИОС ДИМИТРИОС”-  Грцка  2000.

 

Сервомотор  250/110 х 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком. 2

*  са керамичком превлаком на клипњачама “ЦЕРАПЛАТЕ”

     и интегралним мерним системом “ЦИПС”

 Хидраулички погонски агрегат у ЕЕx –изведби. . . . . . . . . . . . . . . . ……..       ком. 2

Електро орман у ЕЕx-изведби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком. 2

Радни медијум:   мешавина вода/гликол   тип  ХФЦ


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за два табласта затварача на темељном испусту.


14. БРАНА "L’OUED EL BRECK"  - ТУНИС 2001.


 Сервомотори  180/90 х 1800 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ком.  2

 Хидраулички погонски агрегати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        ком.  2

 Командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .


15. БРОДСКА ПРЕВОДНИЦА "СТАРИ БЕЧЕЈ"  -  2001.


 Сервомотор затварача  400/180 х 4000 мм. . . . . . . . . . . . . .  ком.  1

 Сервомотор браве  50/20 х 150 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=500 л, 2 пумпна агрегата Q=40 л/мин, п=160 бар, Н=16 кW)

 Командни електро орман

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон сегментног затварача са

хидрауличком  бравом.


 Сервомотор клинкета  125/63 х 900 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ком.  4

 Клипноаксијални хидромотор   q=54,8 цм3/об . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=500 л,  3 пумпна агрегата 5,5 + 22 + 22 кW)

 Командни електро орман

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон шибер капије и 4 клинкете.


16. БРАНА "БАШКИРИЈА"  - РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА 2002.


 Сервомотор затварача  250/150 х 11500 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=2700 л, 2 пумпна агрегата Q=50 л/мин, п=220 бар, Н=18,5 кW)

 Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача.


 Сервомотор сегментног затварача  250/150 х11500 мм     . . . . . . . . . . . . . .   ком.  3

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=2700 л,  2 пумпна агрегата Q=50 л/мин, п=220 бар, Н=18,5 кW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за три сгментна затварача.


17. БРОДСКА ПРЕВОДНИЦА "НОВИ БЕЧЕЈ"  -  2002.


 Сервомотор клинкета  100/40 х 650 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                ком.  8

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=40 л,  1 пумпни агрегат Q=6,3 л/мин, п=220 бар, Н=2,2 кW)

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон шибер капије и 8 клинкете.

        

18. ХИДРОСИСТЕМ ИБАР – ЛЕПЕНАЦ – 2003.


 ПУМПНА СТАНИЦА – БИВОЉАК

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН  ЛЕПТИРАСТИХ  ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  80/56 х320 мм …………………………………………………… 3 ком.

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=63 л,  1 пумпни агрегат Q=6,3 л/мин, п=63 бар, Н=0.75 кW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање трима лептирастим затварачима.

Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.


РАЗДЕЛНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ХАМИДИЈА

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  120/60 х1000 мм ………………………………………………………..2+1 ком.

            ХидраулиЧки погонски агрегат   ……………………………………………………1+1 ком.

(резервоар В=25 л,  1 пумпни агрегат Q=6,3 л/мин, п=160 бар, Н=2.2 кW)

(резервоар В=16 л,  1 пумпни агрегат Q=4 л/мин, п=160 бар, Н=1.1 кW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача.

 Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.


РАЗДЕЛНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДРЕНИЦА

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар  120/60 х1000 мм ………………………………………………………..2 ком.

  Хидраулички погонски агрегат ……………………………………………………...2 ком.

 (резервоар В=16 л,  1 пумпни агрегат Q=4 л/мин, п=160 бар, Н=1.1 кW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача.

 Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.


19. БРАНА "СФИЦИФА"  - ТУНИС   2004.


 Сервомотори  180/90 х 1800 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..          2  ком.  

 Хидраулички погонски агрегати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2  ком.

 Командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .


20. Брана "СЕ САН 3"  - Вијетнам   2004.


СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ НА 6 ПРЕЛИВНИХ ПОЉА


Цилиндар  420 /  160 ход 7200 мм ……………………………………………..     12  ком.

            Хидраулички погонски агрегат ………………………………………………………   3   ком. (резервоар В=3000 л,  2 пумпни агрегат Q=141 л/мин, п=175 бар, Н=45 кW)

Командни електро ормани …………………………………………………………        3 ком.    

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система. У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментним затварачима .


ЗАТВАРАЧИ ВОДОЗАХВАТА НА 2 ЦЕВОВОДА ОД ПРИТИСКОМ


Цилиндар  420 /  160 ход 7800 мм ……………………………………………..     2  ком.

 Хидраулички погонски агрегат ……………………………………………………   2  ком.

(резервоар В=1800 л,  2 пумпни агрегат Q=66 л/мин, п=175 бар, Н=30 кW)

Командни електро ормани …………………………………………………………..     2 ком.    

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача .


21. РЕЗАКСТАНСКО ЈЕЗЕРО   -  ЗБЕКИСТАН   2005 .


 Цилиндар  320/160 х2500 мм ………………………………………………………1 ком

           Хидраулички погонски агрегат  

(резервоар В=400 л,  2 пумпна агрегата Q=30 л/мин, п=400 бар, Н=15 кW)

Командни електро орман

           Показивач положаја затварача са ПЛЦ-ом

Електрохидраулички пријекат је оверен. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема.

Монтажа опреме на објекту је предвиђена средином 2005.г

 

22. БРАНА БАРЈЕ- ЛЕСКОВАЦ 2005,  2006.


Ремонтни радови на:

Решеткастој кули – Санација крова на кућици решеткасте куле

Водозахватна кула – АКЗ водозахватне куле

Излазна затвара~ница – Замена цеви и Мерно регулационе опреме

Кула сегментног затварача – Сервисирање хидро агрегата и електро опреме

 

23. БРАНА ЋЕЛИЈЕ- КРУШЕВАЦ 2005.


Ремонтни радови на:

Водозахватна кула – Испорука и монтажа аерационе цеви

АКЗ у излазним шахтама

Испорука дренажних пумпи

         

24. БРАНА ГРУЖА- КРАГУЈЕВАЦ 2006


Ремонтни радови на:

Конусним затварачима НО1300 – Санација оштећења……………….…………….. 3  ком

Табласти затварачи – Ремонт хидрауличких цилиндара……………………………. 4 ком

 

25. БРАНА ВРУТЦИ- УЖИЦЕ 2006.


Ремонтни радови на:

Конусним затварачима НО1300 – Санација оштећења………..…………………… 4 ком

Табласти затварачи – Ремонт хидрауличких цилиндара…………………………...         4 ком

Дренажне пумпе – Испорука нових ………………………………………………... 2 ком

 

26. ЗАШТИТА ГРАДА  С. ПЕТЕРБУРГА ОД ПОПЛАВА, РУСИЈА


 Један од наступа ППТ Инжењеринг-а у Русији је и у Санкт Петербургу у коме се завршава

градња  инфраструктуре заштите града од поплава, која је почела раних осамдесетих

година  у“совјетском”времену. Пројекат  је по свом обиму, тренутно највећи грађевинско-

конструкциони пројекат у Источној Европи.

 Хидромеханичка опрема, односно затварачи, у Комплексу заштитних објеката Санкт Петербурга  имају нетипичне задатке:

•  налазе се у мору

•  у заливу је насута брана дужине око 25 км, (преко које су две обале спојене аутопутем)  

• “непокретна” вода са минималним променама нивоа, а огромних димензија,               а све у функцији заштите града од високих таласа и морских струја које могу да подигну воду у  градским каналима за два метра, што директно угрожава темеље огромног броја изузетних историјских објеката који се налазе у непосредној близини градских канала.

               ППТ Инжењеринг је пројектовао, израдио, испоручио и пустио у рад  

електрохидрауличке инсталације за хидромеханичку опрему на свим објектима које овај

 Пројекат обухвата (Објекат С1, Објекат С2, Објекти В1-В6).


ОБЈЕКАТ С2  2006. год.


               То је највећи табласти затварач на свету:

ширина је 116 м,

тежина 2700 тона,

ход дизања испуштања око 11500 мм

               Опрема:


Цилиндар: Ø800/320x11500 (Хyнгер, према нашем захтеву)……….....……. 4 ком.

Хидраулички агрегат.………...............................................................................2 ком.

Цомплете цонтрол еqуипмент (енергетски и управљачки део) базиран на

           СИЕМЕНС С7-400  (оператинг анд редундант ПЛЦ, Профибус цоммуницатион )


               Пројектни захтеви на обезбеђење синхроног кретања затварача приликом подизања и

               спуштања, тако да разлика између страна затварача на растојању од 116 метара не пређе

               75 мм. ППТ Инжењеринг је постигао да та разлика не пређе 20 мм. То је постигнуто пре

               свега правилном конфигурацијом електрохидрауличног система, увођењем

               најсавременије рачунарске технологије за управљање кретањем (дигитално мерење

               позиције, ССИ-интерфејс, профибус комуникација, радни  и резервни рачунар,

               оптимално алгоритамско решење...).ОБЈЕКАТ С1  2006. год.


             Објекат С1 се такође налази у систему заштите Ст.Петерсбурга од поплаве, и обухвата:

двоје  двокрилних сегментних врата

два табласта затварача.


             Опрема


Цилиндар за табласти затварач: Ø 250/125x2700 мм…………………….…..2 ком.

Цилиндар за  сегментна врата : Ø 320/140x3000 мм.........................................4 ком.

хидраулички агрегати:  ....………………………...........................................….6 ком.

електроинсталације:  ………………………………............................................4 ком.27. ЦРПНА СТАНИЦА НА ЗАПАДНОЈ МОРАВИ - СРБИЈА 2007. год.

 Изградња водозахвата на Западној Морави са црпном станицом (ИИ Етапа реализације)-хидромашински и електро део у Трстенику.

 Урађена је комплетно нова хидрауличка и електро инсталација са пратећим грађевинским      радовима на црпој станици.


28. БРАНА „ГАМГОУМ“  , ТУНИС  2008.  год


            ВОДОЗАХВАТНА КУЛА


Цилиндар  140/63 х1350 мм…………………………..................……………………3 ком.

(са уграђеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=250 л,  два пумпна агрегата Q=6,3 л/мин, п=250 бар, 2,2 кW)....................1 ком.

Управљачки блокови..............................................................................................................3 ком.

Електро управљачки орман  ................................................................................................. 1 ком.

Цевовод са пратећом опремом.........................................................................................1 компл.

Хидраулични погон је намењен за маневрисање три  табласта затварача  водозахватне куле.


             ИЗЛАЗНА ЗАТВАРАЧНИЦА


Цилиндар  140/63 х1350 мм       ……………………………………….............….… 1   ком. (са уграђеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=250 л,  два пумпна агрегата Q=6,3 л/мин, п=250 бар, 2,2 кW)...................1 ком.

Управљачки блокови ............................................................................................................1 ком.

Електро управљачки орман  ................................................................................................ 1  ком.

Цевовод са пратећом опремом .............................................................................................1 ком.


 Хидраулични погон је намењен за маневрисање једним   табластим  затварачем излазне затварачнице, као и за погон лептирастог затварача на излазној цеви .

 За водозахватну кулу и излазну затварачницу урађено је пројектовање,усаглашавање пројекта,израда опреме,фабрицка испитивања ,паковање за прекоморски транспорт,испорука опреме и испорука комплетне техничке документације са упутством на брани ГАМГОУМ у Тунису. Електрохидрауличка опрема је 2009.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.


29. ОБЈЕКТИ В1-В6, 2008. год.


Електрохидраулички систем 1ДО13059  омогућава манипулацију 64 сегментна затварача на објектима В1-В6, за заштиту града Санкт-Петербурга од поплава:

Цилиндар Ø 450 / Ø 200 X 4500 (7500) мм …………………...............................…...128 ком.
Управљачки блокови.............................................. ...........................................................64 ком.
Хидраулички агрегат
(Резервоар, В = 12000 л, два пумпна агрегата Q = 180 л / мин, п = 320 бар, Н = 75 кW)..................................................................................................................................... 6 ком.
Управљачки електроормани................................................ ............................................6 ком.


   Сви функционални подсклопови су фабрички испитани и испоручени, као и нови управљачки блокови, електроормани и цевни хидраулички развод који су уграђени и функционално повезани са постојећим-реконструисаним хидрауличким цилиндрима.

    Управљачки блокови и аутоматика омогућавају истовремено спуштање до 12 затварча и синхронизовано кретање клипњача цилиндара на сваком затварачу.

     Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Електрохидрауличка опрема је 2009.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.


30. БРАНА  НА ТИСИ,  2008. год.

 

   Ремонт хидрауличке инсталације уставе бране на Тиси поље бр.1.

    Урађен је комплетан ремонт хидрауличке инсталације и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара  500/200 х5200 мм сегментног затаварача.. 2 ком.

- ремонт хидрауличких цилиндара  250 х1500 мм клапне сегментног затаварача................................................................................................................... 1 ком.

- ремонт хидрауличких блокова ...................................................................................... 2 ком.

- ремонт хидрауличког агрегата .................................................................................... 1 ком.

- ремонт цевовода и пратеће опреме на цевоводу


31. БРАНА  „БРЕСНИЦА“-ПРОКУПЉЕ, СРБИЈА 2008.  год.

  

    Ремонт хидромеханичке опреме на кули водозахвата и цевној галерији табластог затварача, ремонт крана,  замена пљоснатог затварача НО 800 са лептирастим затварачем НО 800 демонтажа пљоснатих засуна НО 350НП10 (ком 3),замена лептирастим затварачима са електронским погоном, испорука и уградња електро ормана за погон затварача, антикорозивна заштита опреме у галерији и водозахватној кули (цевовод НО 800 и НО 350 површина П=800М) на брани „Бресница“ Прокупље.

    

32. КАНАЛ ВОЛГА-ДОН-ВОЛГОГРАД,РУСИЈА  2009. год.


    Електрохидраулички систем за типски табласти затварач преводнице канал "Волга-Дон", урађена комплетна техничка документација за две варијанте пројекта за погон кретања и управљање кретањем табластог затварача преводнице. Пројекат је разрадио две варијанте пројектног решење до нивоа документације за израду електро хидрауличних система. Прва варијанта базирана је на примени запреминско пригушног управљања а друга варијанта је базирана на примени пумпи констатног протока чијим се протоком управља преко фреквентних регулатора.  У оквиру пројектне документације у делу који се односи на прорачуне урађена је комплетна симулација динамике рада електро хидрауличних система у обе варијанте у програмском пакету Матлаб.

    

33. БРАНА  „ГРУЖА“- 2009. год.

  

    Ремонт хидрауличких погона конусног затварача НО 200 брана „Гружа“ Крагујевац.

Урађен је  ремонт хидрауличке инсталације и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара погона конусног затаварача......................................... 2 ком.

- ремонт цевовода и пратеће опреме на цевоводу

    

34. БРАНА  „OURKISS“ - АЛЖИР 2010. год.


Цилиндар  250/110 х1550 мм..............…………………………….....……................… 2 ком.

(са уграђеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=250 л,   два пумпна агрегата Q=10 л/мин, п=280 бар, Н=5,5 кW)………...1 ком.

Управљачки блокови............................................................................................................. 2 ком.

Електро управљачки орман..................................................................................................  1 kом.


    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Електрохидрауличка опрема је 2012.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.

       

35. ХЕ  „РОГУН“ - ТАЏИКИСТАН 2010. год.

          

КОМОРА ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА ПРИВРЕМЕНОГ ДОВОДНОГ ТРАКТА


Цилиндар 1060/450 х7600 мм .....………………....................………..….....…….…  2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја)

Управљачки блокови............................................................................................................. 2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар В=6000 л,два пумпна агрегата Q=340 л/мин, п=255 бар, Н=200 кW).......... 2  ком.

Електро управљачки орман................................................................................................  6  ком.


    Хидраулични погон је намењен за маневрисање двама хаваријско-ремонтним   затварачима  привременог доводног тракта.

    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.

    Опрема је испоручена у децембру 2013.г.

            

36. ПРЕВОДНИЦА  „ГОРОДЕЦ“ – р. ВОЛГА, РУСИЈА 2012. год.


• ГАЛЕРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø 350/160 х 5000 мм…………………………………………………………8 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем  положаја са ССИ интерфејсом)

Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1100 л, два пумпна агрегата Q = 60  л / мин, п = 135 бар, Н = 15 кW).8  ком.

Управљачки блок ........................................... ....................................................... ........... 8   ком.
Управљачки електроорман...................................................................................................8  ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним табластим затварачем који омогућавају пуњење и пражњење коморе преводнице.

    Урађен је пројекат новог електрохидрауличког система, који олакшава манипулацију  галеријским табластим затварачима, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.  

    Пуштање у рад и примопредаја опреме изведена је у две фазе – април-септембар 2013. и април-јул 2014. године.

    

37. КАНАЛ ВОЛГА-ДОН, РУСИЈА  2012. год.


    За електрохидраулички систем за манипулацију двокрилним вратима доње, средње и горње главе преводнице №№30-31 на каналу "Волга-Дон",  урађена је комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем двокрилних врата преводнице. Пројекат је разрадио управљање кретањем двокрилних врата као комбинацију запреминско-пригушног  управљања и фреквентне регулације.

    За електрохидраулички систем за манипулацију  табластим затварачима доње, средње и горње главе преводнице №№30-31 на каналу "Волга-Дон", урађена је комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем табластих затварача преводнице. Пројекат је разрадио управљање кретањем табластих затварача као комбинацију запреминско-пригушног  управљања и фреквентне регулације.

    

38. КРАСНОГОРСКА ПРЕВОДНИЦА, р. ИРТИШ, РУСИЈА  2012. год.


    За електрохидраулички систем за манипулацију радним и ремонтним двокрилним вратима и галеријским затварачима Красногорске преводнице, урађена је комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем радним и ремонтним двокрилним вратима и галеријским затварачима преводнице. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања кретањем табластих затварача.


39. КРАСНОГОРСКА ПРЕВОДНИЦА, р. ИРТИШ, РУСИЈА  2013. год.


• РАДНА И РЕЗЕРВНА ДВОКРИЛНА ВРАТА НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø 280/140 x 5000 мм …………………………………………………………6 ком.

• ГАЛЕРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø 200/80 x4600 мм ……………………………………………………………2 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем  положаја са ССИ интерфејсом)


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1300 л, два пумпна агрегата Q = 210  л/мин, п = 120 бар, Н = 30 кW)....4  ком.

Управљачки блок............................................... ...................................................................8  ком.
Управљачки електроорман....................................................................................................4  ком.


    Два хидрауличка агрегата на доњој глави преводнице су пројектована за манипулацију галеријским табластим затварачима (пуњење и пражњење коморе преводнице) , радним и резервним двокрилним вратима.

    Два хидрауличка агрегата на горњој глави преводнице су пројектована за манипулацију радним двокрилним вратима.

    Урађен је пројекат новог електрохидрауличког система, који олакшава манипулацију  галеријским табластим затварачима и двокрилним вратима, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.  

    Опрема је испоручена у септембру 2013. године.

    

40. АКУМУЛАЦИЈА „КРАСНОДАР“, РУСИЈА  2013. год.


    За електрохидраулички систем за манипулацију са 20 секција 5 двоструких кукастих затварача за регулисање нивоа воде у акумулацији,  урађена је комплетна техничка документација  пројекта. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања кретањем секција затварача.

    За електрохидраулички систем за манипулацију еколошком решетком која омогућава враћање рибе узводно у језеро и за покретање целог механизма решетке, урађена је комплетна техничка документација. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања решетком и покретање целог механизма решетке хидромотором.

    

41. КАНАЛ ВОЛГА-ДОН, РУСИЈА  2014. год.


• САЈЛА ЗА ХАВАРИЈСКО ЗАДРЖАВАЊЕ ПЛОВИЛА

Цилиндар Ø 450/200 x 4500 мм ……………………………………………………………1 ком.


    Хидраулички цилиндар је део електрохидрауличког система сајле која спречава пловила у комори преводнице да ударе у двокрилна врата преводнице. Произведен је хидраулички цилиндар и урађена је комплетна техничка документација.  Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање. Опрема је испоручена у мају 2014. године, а пуштање у рад и примопредаја су изведени у августу исте године.

    

42. ПРЕВОДНИЦА №7 „КАНАЛ ВОЛГА-ДОН“, РУСИЈА  2014. год.


    За хидраулички систем за манипулацију подизно-спуштајућим вратима на горњој глави преводнице,  урађена је комплетна техничка документација  пројекта. Пројекат је прилагођен концепту фреквентног управљања кретањем врата.

    

43. АКУМУЛАЦИЈА „КРАСНОДАР“, РУСИЈА  2015. год.


          • ДВОСТРУКИ КУКАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 2200 л, два пумпна агрегата Q = 41  л/мин, п = 150 бар, Н = 15 кW)..2   ком.

Управљачки блок ........................................ ....................................................................20   ком.
Управљачки електроормани................................................................................................5   ком.

ССИ енкодер са сајлом за мерење положаја затварача………………………………….20  ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима. Сваку секцију покрећу по два хидрауличка цилиндра са синхронизованим кретањем. 20 постојећих хидрауличких цилиндара је модификовано како би се омогућила уградња енкодера за мерење положаја затварача.

                 Електрохидраулички систем је пројектован за управљање са 10 секција 5 двоструких кукастих затварача за регулацију нивоа воде у  акумулационом језеру.

 

•ЕКОЛОШКА (РИБОЗАШТИТНА) РЕШЕТКА


Хидраулички агрегат
(Резервоар В = 1300 л, два пумпна агрегата Q = 90  л/мин,  п = 150 бар, Н = 22 кW)....2   ком.

Управљачки блок ........................................... .....................................................................2   ком.
Управљачки електроорман....................................................................................................2   ком.

ССИ енкодер са сајлом за мерење положаја затварача…………………………………….4  ком.


    Оба хидрауличка агрегата су пројектована за манипулацију по једном еколошком решетком која помаже пребацивању рибе узводно у акумулационо језеро. Један хидраулички агрегат се налази на платформи коју покрећу хидромотори који су део хидрауличког агрегата друге, непокретне решетке. Сваку решетку покрећу по два хидрауличка цилиндра са синхронизованим кретањем. Четири постојећа хидрауличка цилиндра су модификована како би се омогућила уградња енкодера за мерење положаја затварача.


       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2015, а пуштена у рад у децембру 2016. године.

      

44. ПРЕВОДНИЦА №7 „КАНАЛ ВОЛГА-ДОН“, РУСИЈА  2015. год.


• ПОДИЗНО-СПУШТАЈУЋА ВРАТА ГОРЊЕ ГЛАВЕ ПРЕВОДНИЦЕ

Цилиндар Ø 360/200 x 8540 мм ……………………………………………………………3 ком.

 (са уграђеним двама флексибилним микропулсним ССИ линеарним давачима положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 2500 л, два пумпна агрегата Q = (350+100)л/мин, п = 150 бар, Н = 75 кW)..2   ком.

Управљачки блок ....................................... .........................................................................2  ком.

    Два хидрауличка агрегата су пројектована за манипулацију једним подизно-спуштајућим вратима која омогућавају пуњење коморе преводнице водом. Сваки хидраулички агрегат манипулише по једним хидрауличким цилиндром. Кретање хидрауличких цилиндара је синхронизовано. Трећи хидраулички цилиндар је резервни део.

    Управљање кретањем хидрауличких цилиндара је фреквентно и запреминско-пригушно.

    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у новембру 2016, а пуштање у рад је планирано за фебруар 2017. године.

    

45. ПРЕВОДНИЦА „КРАСНОДАР“, РУСИЈА 2017. год.


    За два електрохидрауличка система за манипулацију подизно-спуштајућим вратима горње главе преводнице и два електрохидрауличка система за манипулацију  двокрилним вратима и двама галеријским табластим затварачима на доњој глави преводнице,  урађена је комплетна техничка документација.

    У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања кретањем врата и затварача.