baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Електро хидрауличка инсталација за управљање сегментним затварачима (2 ком) обалске преливне бране на ХЕ „Sаjano Šušenskaja“, Русија


Х.Е. “Sаjano-Šušenskaja”  -  РУСИЈА 2006.


- Цилиндар Ø 400/160 x 7700 mm………………………………………………….……………………………………………..……….2 ком.

 (у цилиндру уграђен линеарни показивач положаја затварача)

- Хидраулички погонски агрегат…………………………………………………………………………………………………..………1 ком.

(резервоар V=800 l,  1 пумпни агрегат Q= 35 l/min, P=320 bar, N=18,5 KN)  

- Електро орман………………………………………………………………………………………………………….…………..…….1 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним затварачима.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Монтажа је извршена касније.


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg