baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg

Комплекс заштитних објеката града Санкт Петербурга (Русија) од поплаве, Објекат С2, Највећи табласти затварач на свету (ширина 116 метара, тежина 2700 T), Опрема за електрохидраулички погон затварача  Објекат С2,   2006. год.


То је највећи табласти затварач насвету:

- ширина је 116 m,

- тежина 2700 T,

- ход дизања испуштања око 11500 mm


Опрема:


- Цилиндар: Ø800/320 x 11500 (Хyнгер, према нашем захтеву)………………………………………………………………..…...4 ком.

- Хидраулички агрегат..…………………….……………………………………………………………………………………..….2 ком.

- Complete control equipment (енергетски и управљачки део) базиран на Siemens S7-400  (operating and redundant PLC, profibus communication )


Пројектни захтеви на обезбеђење синхроног кретања затварача приликом подизања и спуштања, тако да разлика између страна затварача на растојању од 116 метара не пређе 75 mm. ППТ Инжењеринг је постигао да та разлика не пређе 20 mm. То је постигнуто пре свега правилном конфигурацијом електрохидрауличног система, увођењем најсавременије рачунарске технологије за управљање кретањем (дигитално мерење позиције, SSI-интерфејс, профибус комуникација, радни и резервни рачунар, оптимално алгоритамско решење...).


4.jpg