baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg


Комплекс заштитних објеката града Санкт Петербурга (Русија) од поплаве, Објекат С1, Хидрауличка инсталација за управљање са 2 сегментних врата и 2 табласта затварача

 ОБЈЕКАТ С1,  2006. год.

Објекат С1 се такође налази у систему заштите Ст.Петерсбурга од поплаве, и обухвата:

- двоје  двокрилних сегментних врата

- два табласта затварача.


Опрема


- Цилиндар за табласти затварач: Ø 250/125 x 2700 mm…………………………………………………………………………….2 ком.

- Цилиндар за  сегментна врата : Ø 320/140 x 3000 mm……………………………………………………………………………..4 ком.

- Хидраулички агрегат……………………………………………………………………………………………….………………..6 ком.

-Електроинсталације…………………………………………………………………………………………………………………..4 ком