baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

У рударству, а посебно на површинским коповима ППТ Инжењеринг  је перманентно присутан. ППТ Инжењеринг је специјализован за системе централног подмазивања и хидрауличких инсталација на великом броју рото-багера тј.на БТО системима. Велики број конструкција, а посебно великих цилиндара за подизање стреле радног точка, претоварне стреле и за закретање гусеница раде свакодневно у многим рудницима.


 Године 2006., 2011. и 2012. су извршени ремонти и реконструкција хидраулике и подмазивања на багеру SRS 800, као и на машинама PKM -1 и PKM -2 у ПК "Костолац",  Костолац.

 Пројектовање и израда дволинијског система централног подмазивања Band-Vagen 1400, Реик Колубара, Тамнава, 2005.год.

 Реконструкција и модернизација дволинијског система централног подмазивања на багеру SRS 1300, Костолац, 2004-05.год.

 Главни машински пројекат хидрауличког система и система за централно подмазивање машћу роторних багера СРс 400, СРс1300 , СРс 2000, са монтажом и пуштањем у рад: ПК "Шитуље и  Дубрава" Тузла, БиХ (1983-86.год), ПК "Добро село", Обилић, Косово и Метохија, (1983-84.год.), РЕК Битола, Македонија, ПК Костолац.