baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Електрохидраулички систем за подизање и спуштање нафтне платформе тешке 2500 T, предвиђене за тзв. "плитка мора"

У октобру 2006.год. је завршен посао  уговорен  са фирмом Alastair са Малте - Испорука и монтажа опреме електрохидрауличког система за подизање и спуштање нафтне платформе тешке 2500 T на висину од 5m (макс.7m) изнад површине мора чија је дубина на том месту 25m тј. предвиђене за плитка мора.