baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg


Новокузњецк (Русија) - Металуршка опрема за опслуживање у коксарама (коксним комбинатима): вагони за дозирање угља; изгуривачи кокса; машине за скидање / постављање врата на коксним батеријама

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ је у области црне и обојене металургије, у великом броју  металуршких комбината, освојио водеће позиције уграђујући опрему израђену према сопственој техничкој документацији и документацији водећих светских фирми (DEMAG, DABY MC KEE SKET, SMS, ...).


Металуршка опрема је уграђена у постројења:

- у хладним и топлим ваљаоницама за производњу и транспорт лимова, профила, жице, шипки, гредица, цеви, цевних лукова итд.(пећи, вучне клупе за цеви, наматалице, маказе, пресе...),

- за опслуживање високих пећи ( агломерација, за засипање и дозирање, за праћење,одржавање и контролу процеса),

- у челичанама, као  што су линије континуалног ливења, пражњења лонаца и у транспортне системе,

- за опслуживање у коксарама ( вагони за дозирање, изгурјивачи кокса, скидање и постављање врата коксних батерија...)

Референце:

- Линија за конфекционирање лимова и погонска станица за шест ваљаоничких станова, МКС- Смедерево

- Главни машински пројекат хидрауличког система изгуривача кокса у коксно хемијским комбинатима "Avdejevka", "Криви Рог" и "Donjeck" у Украјини.

 -Главни машински пројекат хидрауличког система изгуривача кокса у коксно хемијским комбинатима "Novokuznjeck", "Magnitogorsk", "Zapsib" у Русији.

- Пројекат и израда хидрауличког агрегата са акумулаторском станицом 3 x 55KN  за челичану у "Magnitogorsk" , Русија.