baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Електрохидраулички систем за подизање тешких терета (опрема коришћена за подизање куполе на Храму Светог Саве у Београду) - маса 4000 T подигнута на висину 43m

За подизање тешких терета на одређене висине, у грађевинарству, примењени су електрохидраулички системи ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ-а. Пример је подизање куполе на православном Храму Св. Саве на Врачару у Београду.


Маса куполе од 4000 T и висине 27 m, подигнута је на висину од 43 m. Са 16 хидрауличких цилиндара (производње ППТ) и манипулаторима за подметање армираних бетонских плоча, остварен је овај својеврстан светски грађевински подухват. Посебним системом електронског управљања, код подизања је обезбеђена синхронизација ходова свих 16 цилиндара, где је хоризонталност куполе одржавана са тачношћу од 5 mm.