baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 3.jpg 4.jpg

 

Сервомотори за улазну грађевину Ø 600  x 18000 mm  ………………………………..……………………….………….………….ком. 12

 Сервомотори за преливна поља бране Ø 500 x 11470 mm …………………..…………………………………….………………….ком. 28

 Хидраулички погонски агрегати и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад. Ово се односи на електро хидраулички управљачки систем посебно за улазну грађевину и посебно за 12 преливних поља бране.


ХЕ “ЂЕРДАП  I” - СРБИЈА 2005.


Идејни пројекат ревитализације (замене) електрохидрауличког погона на бродској преводници хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап 1”.


ХЕ “ЂЕРДАП  I” - СРБИЈА 2006.


Израда идејног пројекта реконструкције (замене) електрохидрауличког погона преливне бране “Ђердап 1”.

ХЕ “ЂЕРДАП  I” - СРБИЈА 2006.


Израда хидрауличких посипних агрегата за потребе  “Ђердап 1”.

5.jpg