baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Цилиндар Ø 200/90 x 3600 mm………………………………………...............…....………………………..…………………..………..5 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=700 l,  1 пумпни агрегат Q=1,6 l/min, P=250 bar, N=0.75 KN)

Командни електро орман

Показивач положаја затварача са PLC-ом.

Урађен је електрохидраулички пројекат. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема. Монтажа опреме на објекту је извршена крајем 2005. Године. је.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………..5 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=700 л,  1 пумпни агрегат Q=1,6 л/мин, P=250 бар, N=0.75 KN)

Командни електро орман

Показивач положаја затварача са PLC-ом.

Урађен је електрохидраулички пројекат. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема. Монтажа опреме на објекту је извршена крајем 2005. Године.