baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


1. Локомотива са хидростатичким погоном кретања за вучу вагона са ужареним коксом


- Пумпа: серијаА4, радна запремина 250 cm3, пропорционално управљање ..….………………………………………………..…….. 1 ком.

- Хидромотор: серија А6 ВМ, радна запремина 160 cm3, пропорционално управљање.………………………………………………...2 ком.

- Радни притисак: маx. 400 bar

- Ваздушно хлађење хидрауличног уља, маx. капацитет 70 KW

- Тежина локомотиве: 40 T

- Вагон са коксом (тежина):  110 T

- Брзина регулисања: од 0 - 25 км/h у односу 1:100

- Управљачки рачунар: С7-300

- Интерфејс: континуални џојстик за кретање напред - назад


2. Електро-хидраулички системи на машинама за опслуживање коксне батерије


- Машина за изгуривање кокса

- Машина за скидање врата

- Вагон машина за пуњење батерија коксом

- Кантовка


Хидраулични агрегати (интегрисано у контејнер):

- резервоар од 1200 до 1600 литара,

- од 2 до 4 пумпна агрегата, снага мотора 30-37 KW, регулисани проток до 160 l/min, маx.притисак 200 bar

- управљачки блокови (од 4 до 6 разводника CETOP 3, 5 и 6, пропорционални и on-off)

- по машини просечно 20 цилиндара, од Ø50/28x500 до Ø200/125x2200 са интегрисаним магнетостриктивним давачима хода

- на свакој машини просечно 1500-2000 метара цевовода Ø20x2, Ø25x3, Ø30x5

- управљачки рачунар С7-300


На вагон машини за погон пужног транспорта кокса: спороходни хидромотори  MS18POCLAIN   

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg