baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Електро-хидрауличка инсталација за управљање хаваријско-ремонтним затварачима на ХЕ „ROGUNSKA“, Русија


Комора хаваријско-ремонтних затварача привременог доводног такта

- Цилиндар Ø 1060/450 x 7600 mm………………………………………………………………………….…………………………. 2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја)

- Управљачки блокови.………………………………………………………………………………….………………………….….. 2 ком.

- Хидраулички погонски агрегат (резервоар V=6000 l, два пумпна агрегата Q=340 l/min, P=255 bar, N=200 KW).……………..... 2 ком.

- Електро управљачки ормани.……………………………………………………………………………………………………….... 6 ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање двама хаваријско-ремонтним   затварачима  привременог доводног тракта.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.

Испорука и пуштање у рад електрохидрауличке инсталације је планирано у току 2013.г.


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg