baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg

Опрема утоварена за транспорт


- Цилиндар Ø630/280 x 6900 mm…………………………………………………………….………………………………..…….….1 ком.

 (у цилиндру уграђен линеарни показивач положаја затварача)

- Цилиндар Ø500/250 x 7100 mm………………………………………………………………………………………………....…..…1 ком.

 (у цилиндру уграђен линеарни показивач  положаја затварача)

- Хидраулички погонски агрегат……………………………………………………………………………………………………….2 ком.

(резервоар V=1500 l,  2 пумпни агрегат Q= 85 l/min, P=320 bar, N=30 KN)  

- Електро орман…………………………………………………………………………………………………………………………2 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним  и табластим затварачима.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање,испорука и примопредаја  опреме на објекту у јануару 2009.