baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Комплекс заштитних објеката града Санкт Петербурга (Русија) од поплаве, Објекти В1-В6, Специфичност је у групном раду - укупно 64 затварача

ОБЈЕКТИ В1-В6,  2008. год.

    Електрохидраулички систем 1 до 13059  омогућава манипулацију 64 сегментна затварача на објектима В1-В6, за заштиту града Санкт-Петербурга од поплава:


- Цилиндар Ø450/200  x 4500 (7500) mm…….…………………………………………………………………………………………128 ком.

- Управљачки блокови..……………………………………………………………………………………………………..……….….64 ком.

- Хидраулички агрегат (Резервоар, V = 12000 l, два пумпна агрегата Q = 180 l / min, P = 320 bar, N = 75KN)….……….…………..6 ком.

- Управљачки електроорм…………………….…………………………………………………………………………….……….….. 6 ком.


   Сви функционални подсклопови су фабрички испитани и испоручени, као и нови управљачки блокови, електроормани и цевни хидраулички развод који су уграђени и функционално повезани са постојећим-реконструисаним хидрауличким цилиндрима.

    Управљачки блокови и аутоматика омогућавају истовремено спуштање до 12 затварча и синхронизовано кретање клипњача цилиндара на сваком затварачу.

     Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Електрохидрауличка опрема је 2009.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.