baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg


СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ НА 6 ПРЕЛИВНИХ ПОЉА


- Цилиндар Ø420/60 x7200 mm…………………………………………………………………………………………..……….………….12  ком.

- Хидраулички погонски агрега..…………………………………………………………………………………………………..………… 3 ком.

(резервоар V=3000 l,  2 пумпни агрегат Q=141 /min, P=175 bar, N=45 KN)

- Командни електро ормани………………………………………………………………………………………………………….……… 3 ком.  

  

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система. У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментним затварачима .


ЗАТВАРАЧИ ВОДОЗАХВАТА НА 2 ЦЕВОВОДА ПОД ПРИТИСКОМ


- Цилиндар Ø420/160  x 7800 mm…………………………………………………………………………………………………………… 2  ком.

- Хидраулички погонски агрегат……………………………………………………………………………………………….……………2  ком.

(резервоар V=1800 l,  2 пумпнa агрегатa Q=66 l/min, P=175 bar, N=30 KN)

- Командни електро ормани…………………………………………………………………………………………………………………2 ком.  

  

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача .