baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

    Хидраулични погон је намењен за маневрисање основним-сегментним затварачима коморе уставе крајњег објекта на левом краку  грађевинско-експлоатационог водоиспуста :


- Цилиндар Ø450/220  x 8250 mm…………………………………………………………………………………..……………………. 2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја у облику сајле)

- Управљачки блокови…………………………………………………………………………………………….….……….……….… 2 ком.

- Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=1450 l, два пумпна агрегата Q=80 l/min, P=320 bar, N=30 KN)………….………………………………..…….…..1 ком.

- Електро управљачки ормани……………………………………………………………………………………………………..…..…1 ком.

Фабрички су испитани и испоручени  нови цилиндри, нов погонски агрегат, нови управљачки блокови и  нов електро орман.

Урађено је пројектовање, израда и испорука електрохидрауличког управљачког система, монтажа наобјекту, испитивање, пуштање у рад као и теоријска и практична обука на терену.