baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

У октобру 2006.год. је завршен посао  уговорен  са фирмом Алстаир са Малте - Испорука и монтажа опреме електрохидрауличког система за подизање и спуштање нафтне платформе тешке 2500 т на висину од 5м (маx.7м) изнад површине мора чија је дубина на том месту 25м тј. предвиђене за плитка мора.


Извлачење бродова, ради ремонта, обавља се на пловном и сувом доку посредством електрохидрауличког система. На косом навозу је обезбеђен хидраулички погон и управљање витлима чијом синхронизацијом се спречава закошење брода. Претварањем линеарног у кружно кретање, на најбољи начин је искоришћен савремени пренос снаге. Такође је урађен и хидраулични систем за извлачење малих речних бродова на понтонском доку у војној бази Нови Сад.


Системи за утовар и претовар расутих терета у железничком транспорту захтевају висок степен механизације погонских механизама. ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ нуди велики број различитих И оригиналних решења према захтевима крајњих купаца.

- Овакав систем је конструисан за потребе истовара угља у ТЕ "Морава", Свилајинац