baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

• КОМОРА ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø500/200 x 8300 mm ...............................................................................................................................................4 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем  положаја)

Хидраулички агрегат

(Резервоар V = 1500 l, два пумпна агрегата Q = 90  l / min, P= 350 bar, N = 45 KW) ...............................................................4 ком.

Управљачки блок ...................................................................................................................................................................4 ком.

Управљачки електроормани ...................................................................................................................................................4 ком.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јуну 2012. Пуштање у рад и примопредаја опреме планирани су за март 2013.

ХЕ  „ZAGORSKA II“ - РУСИЈА 2011. год.


• ГАЛЕРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø350/160 x 5000 mm ..............................................................................................................................................8 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем  положаја са ССИ интерфејсом)

Хидраулички агрегат

(Резервоар V= 1100 l, два пумпна агрегата Q = 60  l / min, P = 135 bar, N = 15 KW).............................................................. 8 ком.

Управљачки блок ..................................................................................................................................................................8 ком.

Управљачки електроормани...................................................................................................................................................8 ком.


    Сваки хидраулички агегат је пројектован за манипулацију једним табластим затварачем који омогућавају пуњење и пражњење коморе преводнице.

    Урађен је пројекат новог електрохидрауличког система, који олакшава манипулацију  галеријским табластим затварачима, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.  

     Планирано је да се пуштање у рад и примопредаја опреме

изведу у две фазе - априла 2013. и априла 2014. Године.


ПРЕВОДНИЦА  „GORODEC“ – р. ВОЛГА, РУСИЈА 2012. год.    Изведена је модернизација опреме коју је испоручио ППТ-Инжењеринг 1987. године при чему су испоручена и пуштена у  рад  2 стандарддизована управљачка блока и два управљачка ормана са корисничким интерфејсом за 2 од 10 хидрауличких цилиндара који служе за манипулацију брзих предтурбинских затварача. Све хидрауличке компоненте су урађене у технологији логичких елемената.


    ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2012. год.    За електрохидраулички систем за манипулацију двокрилним вратима доње, средње и горње главе преводнице №30-31 на каналу "VOLGA-DON",  урађена је комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем двокрилних врата преводнице. Пројекат је разрадио управљање кретањем двокрилних врата као комбинацију запреминско-пригушног  управљања и фреквентне регулације.

    За електрохидраулички систем за манипулацију  табластим затварачима доње, средње и горње главе преводнице №30-31 на каналу "VOLGA-DON", урађена је комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем табластих затварача преводнице. Пројекат је разрадио управљање кретањем табластих затварача као комбинацију запреминско-пригушног  управљања и фреквентне регулације.

КАНАЛ “VOLGA-DON”, РУСИЈА  2012. год.
    За електрохидраулички систем за манипулацију радним и ремонтним двокрилним вратима и галеријским затварачима Красногорске преводнице, за који је урађена комплетна техничка документација  пројекта за погон кретања и управљање кретањем радним и ремонтним двокрилним вратима и галеријским затварачима преводнице. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања кретањем табластих затварача.
КРАСНОГОРСКА ПРЕВОДНИЦА, р. ИРТИШ, РУСИЈА  2012. год.

 • РАДНА И РЕЗЕРВНА ДВОКРИЛНА ВРАТА НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø 280/140 x 5000 mm ............................................................................................................................................6 ком.

• ГАЛЕРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ НА ПРЕВОДНИЦИ

Цилиндар Ø 200/80 x4600 mm ...............................................................................................................................................2 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем  положаја са ССИ интерфејсом)


Хидраулички агрегат

(Резервоар V = 1300 l, два пумпна агрегата Q = 210  l/min, P = 120 bar, Н = 30 KW)...........................................................4 ком.

Управљачки блок ................................................ ....................................................... ....................................................... 8 ком.

Управљачки електроормани..................................................................................................................................................4 ком.


Два хидрауличка агегата на доњој глави преводнице су пројектована за манипулацију галеријским табластим затварачима (пуњење и пражњење коморе преводнице) , радним и резервним двокрилним вратима.

Два хидрауличка агегата на горњој глави преводнице су пројектована за манипулацију радним двокрилним вратима.

Урађен је пројекат новог електрохидрауличког система, који олакшава манипулацију  галеријским табластим затварачима И двокрилним вратима, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.  

Опрема је испоручена у септембру 2013. године.


КРАСНОГОРСКА ПРЕВОДНИЦА, р. ИРТИШ, РУСИЈА  2013. год.

За електрохидраулички систем за манипулацију са 20 секција 5 двоструких кукастих затварача за регулисање нивоа воде у акумулацији,  урађена је комплетна техничка документација  пројекта. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања кретањем секција затварача.

За електрохидраулички систем за манипулацију еколошком решетком која омогућава враћање рибе узводно у језеро и за покретање целог механизма решетке, урађена је комплетна техничка документација  пројекта. У пројекту је разрађен концепт запреминско-пригушног управљања решетком и покретање целог механизма решетке хидромотором.
АКУМУЛАЦИЈА „КРАСНОДАР“, РУСИЈА  2013. год.

 • СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 320/160 x 6200 mm...... .....................................................................................................................................12 ком.

• ПРЕЛИВНЕ КЛАПНЕ НА СЕГМЕНТНОМ ЗАТВАРАЧУ

Цилиндар Ø 200/110 x 1800 mm .............................................................................................................................................4 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар V = 4000 l, два пумпна агрегата Q = (60+30)  l/min, P = 200 bar, Н = 30 KW)........................................................2 ком.

Управљачки блок ................................................ .................................................................................................................8 ком.

Управљачки електроормани ..................................................................................................................................................2 ком.


Сваки хидраулички агегат је пројектован за манипулацију трима сегментним затварачима и једном преливном клапном који омогућавају  пражњење акумулације, и обезбеђивање синхронизације кретања хидрауличких цилиндара истог затварача.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2013.


ХЕ  „ПОЛОЦКА“ - БЕЛОРУСИЈА 2013. год.

• САЈЛА ЗА ХАВАРИЈСКО ЗАДРЖАВАЊЕ ПЛОВИЛА

Цилиндар Ø 450/200 x 4500 mm .............................................................................................................................................1 ком.


Хидраулички цилиндар је део електрохидрауличког система сајле која спречава пловила у комори преводнице да ударе у двокрилна врата преводнице. Произведен је хидраулички цилиндар и урађена је комплетна техничка документација.  Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање. Опрема је испоручена у мају 2014. године, а пуштање у рад и примопредаја су изведени у августу исте године
КАНАЛ ВОЛГА-ДОН, РУСИЈА  2014. год.
• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 250/110 x 5500 mm...... ........................................................................................................................................2 ком.

 (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар V = 650 l, два пумпна агрегата Q = 20  l/min, P= 150 bar, Н = 7,5 KW)..................................................................2 ком.

Управљачки блок ................................................ ..................................................................................................................2 ком.

Управљачки електроормани ...................................................................................................................................................2 ком.


Сваки хидраулички агегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема треба да буде испоручена у децембру 2014.
ХЕ  „ЗЕЛЕНЧУК“ - РУСИЈА 2014. год.
• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 250/110 x 5500 mm .............................................................................................................................................2 ком.

 (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар V = 650 l, два пумпна агрегата Q = 20  l/min, P = 150 bar, Н = 7,5 KW)..............................................................2 ком.

Управљачки блок ................................................ ...............................................................................................................2 ком.

Управљачки електроормани ................................................................................................................................................2 ком.


    Сваки хидраулички агегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема треба да буде испоручена у децембру 2014.
ХЕ  „ЗЕЛЕНЧУК“ - РУСИЈА 2014. год.
• ХИДРАУЛИЧКА ГРАБИЛИЦА

Управљачки блок..................................................................................................................................................................2 ком.


    Управљачки блок се користи за управљање грабилицом која укљања отпад из језера. Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта и израда опреме. Опрема треба да буде фабрички испитана и предата инвеститору.
ХЕ  „ЂЕРДАП 1“ – СРБИЈА 2014. год.(пројекат у току)           • ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 450/200 x 13600 мм ………………………………………………………………......8 ком.

  (са уграђеним ССИ енкодером са сајлом за мерење положаја затварача)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 3800 л, два пумпна агрегата Q = 70  л/мин, п = 200 бар, Н = 55 кW)……............4 ком.

Управљачки блок ........................................................................................................................8 ком.

Управљачки електроорман. .........................................................................................................4 ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима.

       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2015. године, Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).


• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ


    Цилиндар Ø 400/180 x 10500 мм …………………………………………………………..........10 ком.

 (са уграђеним Can-bus енкодером са сајлом за мерење положаја затварача)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 3600 л, два пумпна агрегата Q = 55  цм3/о,  п = 320 бар, Н = 55 кW)……............2 ком.

Управљачки блок ................................................ ................................................................….....5 ком.

Управљачки електроорман. ..................................................................................................…....2 ком.


    Један хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију четирма брзим предтурбинским табластим затварачима, а други за управљање са 6 брзих предтурбинских табластих затварача.

       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2015. године. Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).


ПРЕВОДНИЦА №7 „КАНАЛ ВОЛГА-ДОН“, РУСИЈА  2014. год.


    За хидраулички систем за манипулацију подизно-спуштајућим вратима на горњој глави преводнице,  урађена је комплетна техничка документација  пројекта. Пројекат је прилагођен концепту фреквентног управљања кретањем врата.

    


АКУМУЛАЦИЈА „КРАСНОДАР“, РУСИЈА  2015. год.


          • ДВОСТРУКИ КУКАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 2200 л, два пумпна агрегата Q = 41  л/мин, п = 150 бар, Н = 15 кW)…….…..........2 ком.

Управљачки блок ................................................ .........................................................................20 ком.

Управљачки електроормани.....................................................................................................…....5 ком.

SSI енкодер са сајлом за мерење положаја затварача…………………...……………………........20 ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима. Сваку секцију покрећу по два хидрауличка цилиндра са синхронизованим кретањем. 20 постојећих хидрауличких цилиндара је модификовано како би се омогућила уградња енкодера за мерење положаја затварача.

                 Електрохидраулички систем је пројектован за управљање са 10 секција 5 двоструких кукастих затварача за регулацију нивоа воде у  акумулационом језеру.

 

• ЕКОЛОШКА (РИБОЗАШТИТНА) РЕШЕТКА


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 1300 л, два пумпна агрегата Q = 90  л/мин,  п = 150 бар, Н = 22 кW)…................2 ком.

Управљачки блок ................................................ ........................................................................2 ком.

Управљачки електроорман. ....................................................................................................…..2 ком.

SSI енкодер са сајлом за мерење положаја затварача………………...……………………...........4 ком.


    Оба хидрауличка агрегата су пројектована за манипулацију по једном еколошком решетком која помаже пребацивању рибе узводно у акумулационо језеро. Један хидраулички агрегат се налази на платформи коју покрећу хидромотори који су део хидрауличког агрегата друге, непокретне решетке. Сваку решетку покрећу по два хидрауличка цилиндра са синхронизованим кретањем. Четири постојећа хидрауличка цилиндра су модификована како би се омогућила уградња енкодера за мерење положаја затварача.


       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2015, а пуштена у рад у децембру 2016. године.

      


ПРЕВОДНИЦА №7 „КАНАЛ ВОЛГА-ДОН“, РУСИЈА  2015. год.


• ПОДИЗНО-СПУШТАЈУЋА ВРАТА ГОРЊЕ ГЛАВЕ ПРЕВОДНИЦЕ

Цилиндар Ø 360/200 x 8540 мм ……………………………………………………………………...... 3 ком.

 (са уграђеним двама флексибилним микропулсним ССИ линеарним давачима положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 2500 л, два пумпна агрегата Q = (350+100)л/мин, п = 150 бар, Н = 75 кW)….............2 ком.

Управљачки блок ................................................ ..............................................................................2 ком.


    Два хидрауличка агрегата су пројектована за манипулацију једним подизно-спуштајућим вратима која омогућавају пуњење коморе преводнице водом. Сваки хидраулички агрегат манипулише по једним хидрауличким цилиндром. Кретање хидрауличких цилиндара је синхронизовано. Трећи хидраулички цилиндар је резервни део.

    Управљање кретањем хидрауличких цилиндара је фреквентно и запреминско-пригушно.

    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у новембру 2016, а пуштање у рад је планирано за фебруар 2017. године.

    

ХЕ  „ЈАБЛАНИЦА“ – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2015. год.


          • ХАВАРИЈСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 1500 л, два пумпна агрегата Q = 140  л/мин, п = 110 бар, Н = 30 кW)…...........….2 ком.

Управљачки блок ................................................ .........................................................................2 ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.


• ВЕНТИЛ НА ОБИЛАЗНОЈ ЦЕВИ


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 125 л, два пумпна агрегата Q = 12  л/мин,  п = 25 бар, Н = 2,2 кW)…….................2 ком.


   Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним вентилом за пуњење тунела водом.


   Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у фебруару 2016. године. Опрема за управљање брзим предтурбинским табластим затварачем №1 пуштена је у рад у  септембру 2016. године. Пуштање у рад опреме за управљање брзим предтурбинским табластим затварачем №2  је планирано за септембар 2017. године

     


ХЕ „САНГТУДА 1” - ТАЏИКИСТАН  2015. год.


    За електрохидраулички агрегат за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем, урађена је комплетна техничка документација  пројекта МНУ, као енергетских и управљачких електроормана за сва 4 брза предтурбинска табласта затварача, са могућношћу да се са 1 МНУ управља радом било ког од 4 брза предтурбинска табласта затварача.

    


ХЕ  „ЂЕРДАП 2“ – СРБИЈА 2015. год.


    Изведена је модернизација опреме коју је испоручио ППТ-Инжењеринг 1987. године при чему су испоручена и пуштена у  рад још 2 стандардизована управљачка блока и два управљачка ормана са корисничким интерфејсом за 2 од 10 хидрауличких цилиндара који служе за манипулацију брзих предтурбинских затварача. Све хидрауличке компоненте су урађене у технологији логичких елемената.

    Опрема је пуштена у рад у новембру 2015. године.

    


ХЕ  „САЈАНО-ШУШЕНСКА“ - РУСИЈА 2015. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 3200 л, два пумпна агрегата Q = 88  л/мин, п = 160 бар, Н = 30 кW)…................10 ком.

Управљачки блок ................................................ .......................................................................10 ком.

Енергетски електроорман. ..............................................................................................….........10 ком.


    Сваки хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем.

 Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у новембру 2015, а пуштање у рад свих 10 хидрауличких система је завршено у децембру 2016. године.

    


ХЕ  „РОГУН“ - ТАЏИКИСТАН 2015. год.


• ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 600/250 x 12600 мм ………………………………………………..……….......……2 ком.

 (са уграђеним флексибилним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 4500 л, два пумпна агрегата Q = 117  л/мин, п = 250 бар, Н = 90 кW)…....1 ком.

Управљачки блок ................................................ ......................................................................2 ком.

Енергетски електроорман. .........................................................................................................1 ком.

Управљачки електроорман. .......................................................................................................1 ком.


    Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију двама брзим предтурбинским табластим затварачима.

    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у септембру 2016.

    


ХЕ „САНГТУДА 1” - ТАЏИКИСТАН  2015. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Хидраулички погонски агрегат  .........................................................................................….…...1 ком.

(резервоар В= 2600 л,  2 пумпна агрегата Q=  400 л/мин, п=350 бар, Н=90 кW, (клипноаксијалне пумпе регулисана и по притиску и по протоку) и 2 пумпна агрегата за допуну и налегање затварача на праг под притиском Q=  240 л/мин, п=175бар, Н=45кW, (зупчасте пумпе))  

Енергетски електроорман ………..………………………………………………………...……..…4 ком.

Управљачки електроорман. ...........................................................................…...........................2 ком.

    Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију једним брзим предтурбинским табластим затварачем, а софтверским решењем је омогућено да се са једног хидрауличког агрегата манипулише било којим од 4 брза предтурбинска затварача.

    Урађено је усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у јулу 2016.

    


ХЕ  „ЈАБЛАНИЦА“ – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2016. год.


• БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 500/180 x 6050 мм ……………………………………………………….........………1 ком.

(са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


    Хидраулички цилиндар је део електрохидрауличког система за маневрисање брзим предтурбинским табластим затварачем №1 који је претходно испоручио ППТ Инжењеринг. Произведен је хидраулички цилиндар и урађена је комплетна техничка документација.  Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање. Опрема је испоручена и пуштена у рад у септембру 2016. године.

    


МХЕ  „ВРГУДИНАЦ“ - СРБИЈА 2016. год.


          • БРЗИ ПРЕДТУРБИНСКИ ТАБЛАСТИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø 160/80 x 3000 мм ………………………………………………………….......…….…2 ком.

  (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)

Цилиндар Ø 125/80 x 2400 мм ………………………………………………………………........…1 ком.

  (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 125 л, два пумпна агрегата Q = 3,5  л/мин, п = 170 бар, Н = 2,2 кW)…….............1 ком.

Управљачки блок ................................................ ........................................................................3 ком.


     Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима брзим предтурбинским табластим затварачима. Сваки хидраулички цилиндар омогућава рад једног брзог предтурбинског табластог затварача.

       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Опрема је испоручена у децембру 2016. године, Пуштање опреме у рад је у току (јануар 2017. године).

    

• ПРЕЛИВНИ СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ


    Цилиндар Ø 200/80 x 3700 мм ………………………………………………………….........……6 ком.

 (са уграђеним штапним микропулсним линеарним давачем положаја)


Хидраулички агрегат

(Резервоар В = 1000 л, два трострујна пумпна агрегата Q = 3x22  л/мин,  п = 250 бар, Н = 18,5 кW)

…………………………………………………………………………………………………...........1 ком.

Управљачки блок ................................................ ........................................................................6 ком.


    Хидраулички агрегат је пројектован за манипулацију трима сегментним преливним затварачима. Два хидрауличка цилиндра омогућавају рад једног сегментног преливног затварача.

       Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабричка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Пуштање опреме у рад је завршено у децембру 2016. године.

ХЕ  „НИЖЊА БУРЕЈА“ - РУСИЈА 2014. год.