baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Сервомотори Ø180/90 x 1800 mm  ......................................................................................................................................ком.  2

Хидраулички погонски агрегати ........................................................................................................................................ ком.  2

Командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .

Брана "L’OUED EL BRECK"  - Тунис   2001.

Сервомотор затварача  Ø400/180 x 4000 mm ..................................................................................................................... ком.  1

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=500 l, 2 пумпна агрегата Q=40 l/min, P=160 bar, N=16 KW)

 Командни електро орман

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон сегментног затварача са хидрауличком бравом.


 Сервомотор клинкета Ø125/63 x 900 mm ........................................................................................................................... ком.  4

 Клипноаксијални хидромотор   q=54,8 cm3/оb .................................................................................................................... ком.  1

 Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=500 l,  3 пумпна агрегата 5,5 + 22 + 22 KW)

Командни електро орман

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон шибер капије и 4 клинкете.Бродска преводница "СТАРИ БЕЧЕЈ"  -  2001.

Сервомотор затварача Ø250/150 x 11500 mm .................................................................................................................... ком.  2

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=2700 l, 2 пумпна агрегата Q=50 l/min, P=220 bar, N=18,5 KW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача.


Сервомотор сегментног затварача Ø250/150 x 11500 mm ...................................................................................................ком.  3

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=2700 l,  2 пумпна агрегата Q=50 l/min, P=220 bar, N=18,5 KW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за три сгментна затварача.


Брана "BAŠKIRIJA"  - Руска Федерација 2002.

Сервомотор клинкета Ø100/40 x 650 mm ...........................................................................................................................ком.  8

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=40 l,  1 пумпни агрегат Q=6,3 l/min, P=220 bar, N=2,2 KW)

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон шибер капије и 8 клинкете.Бродска преводница "НОВИ БЕЧЕЈ"  -  2002.Цилиндар Ø160/90 x 125 mm ..............................................................................................................................................ком. 1

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=63 l,  1 пумпни агрегат Q=6,3 l/min, P=220 bar, N=2,2 KW)


Електро-хидраулична инсталација за управљање игличастим затварачем на by pass-у лептирастог затварача

Урађена је замена електромоторног погона игличастог вентила хидрауличким погоном.

Извршена је преправка комплетне електро инсталације и уграђена је комплетна хидрауличка инсталација.
РХЕ  БАЈИНА БАШТА  -  2002.Санација кавитационих оштећења на турбинама.
ХЕ  ПИВА – Црна Гора  -  2002.,2003., 2004. ПУМПНА СТАНИЦА – БИВОЉАК

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН  ЛЕПТИРАСТИХ  ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø80/56 x 320 mm ..................,,,,,,..........................................................................................................................3 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=63 л,  1 пумпни агрегат Q=6,3 l/min, P=63 bar, N=0.75 KW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање трима лептирастим затварачима.

Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.


РАЗДЕЛНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ХАМИДИЈА

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø120/60 x 1000 mm ..........................................................................................................................................2+1 ком.

Хидраулички погонски агрегат ........................................................................................................................................1+1 ком.

(резервоар V=25 l,  1 пумпни агрегат Q=6,3 l/min, P=160 bar, N=2.2 KW)

(резервоар V=16 l,  1 пумпни агрегат Q=4 l/min, P=160 bar, N=1.1 KW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача.

 Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.


РАЗДЕЛНЕ ГРАЂЕВИНЕ – ДРЕНИЦА

ЕЛЕКТРО - ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø120/60 x 1000 mm ..............................................................................................................................................2 ком.

Хидраулички погонски агрегат ............................................................................................................................................2 ком.

 (резервоар V=16 l,  1 пумпни агрегат Q=4 l/min, P=160 bar, N=1.1 KW)

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача.

 Урађени су нови командни електро ормани, испитани и пуштени у рад.

ХИДРОСИСТЕМ ИБАР – ЛЕПЕНАЦ – 2003.Цилиндар Ø496/120 x 6000 mm ............................................................................................................................................2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=1000 l,  1 пумпни агрегат Q=75 l/min, P=250 bar, N=6 KW)


Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на тунелу за Х.Е. Дубровник.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличком инсталацијом, којим се олакшава манипулација затварачем. Урађен је ремонт цилиндара и хидрауличког агрегата. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.

Х.Е. ТРЕБИЊЕ   -  РЕПУБЛИКА СРПСКА 2004.Сервомотори Ø180/90 x 1800 mm........................................................................................................................................2 ком.  

Хидраулички погонски агрегати .........................................................................................................................................2 ком.  

Командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .

Брана "SVICIFA"  - Тунис   2004.• СЕГМЕНТНИ ЗАТВАРАЧИ НА 6 ПРЕЛИВНИХ ПОЉА


Цилиндар Ø420/160 x 7200 mm ........................................................................................................................................12 ком.

 Хидраулички погонски агрегат ....................................................................................................................................... 3 ком.

(резервоар V=3000 l,  2 пумпни агрегат Q=141 l/min, P=175 bar, N=45 KW)

Командни електро ормани ................................................................................................................................................3 ком.  

  Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система. У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментним затварачима .


• ЗАТВАРАЧИ ВОДОЗАХВАТА НА 2 ЦЕВОВОДА ОД ПРИТИСКОМ


Цилиндар Ø420/160 x 7800 mm ...........................................................................................................................................2ком.

Хидраулички погонски агрегат ...........................................................................................................................................2ком.

(резервоар V=1800 l,  2 пумпни агрегат Q=66 l/min, P=175 bar, N=30 KW)

Командни електро ормани .................................................................................................................................................2 ком.

    Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, У августу 2005. монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за управљање сегментних затварача .


Брана "SE SAN 3"  - Вијетнам   2004.Цилиндар Ø200/90 x 3600 mm ..............................................................................................................................................5 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=700 l,  1 пумпни агрегат Q=1,6 l/min, P=250 bar, N=0.75 KW)

Командни електро орман

Показивач положаја затварача са PLC-ом

Електрохидраулички пројекат је оверен. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема.

Монтажа опреме на објекту је предвидјена крајем 2005.г

Х.Е. “SHIKAPA”   -  АНГОЛА 2005.Санација коначног кретања сегментних затварач на брани “Al Vahta” у Мароку.

 Х.Е. “AL VAHTA”   - МАРОКО 2004.Идејни пројекат ревитализације (замене) електрохидрауличког погона на бродској преводници хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап 1”.

Х.Е. ДЈЕРДАП   - СРБИЈА 2005.Цилиндар Ø460/160 x 9500 mm ...........................................................................................................................................2 ком.

Управљачки блок ...............................................................................................................................................................2 ком.

Израдјена и испоручена два цилиндра са одговарајућим управљачким блоковима.Х.Е. “PORCE”   - КОЛУМБИЈА 2005.Цилиндар Ø320/160 x  2500 mm ...........................................................................................................................................1 ком.

Хидраулички погонски агрегат  

(резервоар V=400 l,  2 пумпна агрегата Q=30 l/min, P=400 bar, N=15 KW)

Командни електро орман

Показивач положаја затварача са PLC-ом

Електрохидраулички пријекат је оверен. Испоручена је комплетна електрохидрауличка опрема.

Монтажа опреме на објекту је предвидјена средином 2005.г

РЕЗАКСТАНСКО ЈЕЗЕРО   -  УЗБЕКИСТАН 2005 .Ремонтни радови на:

Решеткастој кули – Санација крова на кућици решеткасте куле

Водозахватна кула – АКЗ водозахватне куле

Излазна затвара~ница – Замена цеви и Мерно регулационе опреме

Кула сегментног затварача – Сервисирање хидро агрегата и електро опреме

БРАНА БАРЈЕ- ЛЕСКОВАЦ 2005,  2006.Ремонтни радови на:

Водозахватна кула – Испорука и монтажа аерационе цеви

АКЗ у излазним шахтама

Испорука дренажних пумпи

БРАНА ЋЕЛИЈЕ- КРУШЕВАЦ 2005.


Цилиндар Ø 250/90 x  4200 mm …........................................................................................................................................1 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(Резервоар V=200 l,  1 пумпни агрегат Q=16 l/min, P=250 bar, N=2,2 KW)  ......................................................................... 1 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на предтурбинском затварачу  за Х.Е. Требиње.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличком инсталацијом, којим се олакшава манипулација затварачем. Испоручен је нов цилиндар и хидраулички  агрегат. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.

Х.Е. ТРЕБИЊЕ   -  РЕПУБЛИКА СРПСКА 2006.Цилиндар Ø400/160 x 7700 mm .............................................................................................................................................2 ком.

(у цилиндру уграђен линеарни показивач положаја затварача)

Хидраулички погонски агрегат .............................................................................................................................................1 ком.

(резервоар V=800 l,  1 пумпни агрегат Q= 35 l/min, P=320 bar, N=18,5 KW)  

Електро орман ……..............................................................................................................................................................1 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним затварачима.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Монтажа је планирана за април 2007.г

Х.Е.  “SAJANO-ŠUŠENSKA”  -  РУСИЈА 2006.Цилиндар Ø70/32 x 2100 mm ................................................................................................................................................7 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=125 l,  1 пумпни агрегат Q=2,5 l/min, P=250 bar, N=0,75 KW)  .........................................................................1 ком.

Електро орман …..................................................................................................................................................................1 ком.


Електро-хидраулична инсталација за управљање табластим затварачем  на блоковима 5 и 6 у пумпној станици

Т.Е. Какањ.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација затварачем. Испоручен је нов цилиндар и хидраулички  агрегат. Електро инсталација је усаглашена са новим начином управљања. Испитивање, монтажа и пуштање у рад нове електро-хидрауличке инсталације.

Т.Е. КАКАЊ   -  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2006.Ремонтни радови на:

Конусним затварачима НО1300 – Санација оштећења .........................................................................................................3 ком.

Табласти затварачи – Ремонт хидрауличких цилиндара .......................................................................................................4 ком.БРАНА ГРУЖА- КРАГУЈЕВАЦ 2006
Ремонтни радови на:

Конусним затварачима НО1300 – Санација оштећења .......................................................................................................4 ком.

Табласти затварачи – Ремонт хидрауличких цилиндара  ....................................................................................................4 ком.

Дренажне пумпе – Испорука нових .....................................................................................................................................2 ком.


БРАНА ВРУТЦИ- УЖИЦЕ 2006.
Израда идејног пројекта реконструкције (замене) електрохидрауличког погона преливне бране “Ђердап 1”.

У току је израда идејног пројекта.

.Х.Е. ЂЕРДАП   - СРБИЈА 2006
Израда хидрауличких посипних агрегата за потребе  “Ђердап 1”.

Х.Е. ЂЕРДАП   - СРБИЈА 2006
Један од наступа ППТ Инжењеринг-а у Русији је и у Санкт Петербургу у коме се завршава градња инфраструктуре заштите града од поплава, која је почела раних осамдесетих година у“совјетском”времену. Пројекат  је по свом обиму, тренутно највећи грађевинско-конструкциони пројекат у Источној Европи.

Хидромеханичка опрема, односно затварачи, у Комплексу заштитних објеката Санкт Петербурга имају нетипичне задатке:

- налазе се у мору

- у заливу је насута брана дужине око 25 km, (преко које су две обале спојене аутопутем)  

- “непокретна” вода са минималним променама нивоа, а огромних димензија,

а све у функцији заштите града од високих таласа и морских струја које могу да подигну воду у градским каналима за два метра, што директно угрожава темеље огромног броја изузетних историјских објеката који се налазе у непосредној близини градских канала.

    ППТ Инжењеринг је пројектовао, израдио, испоручио и пустио у рад електрохидрауличке инсталације за хидромеханичку опрему на свим објектима које овај Пројекат обухвата (Објекат С1, Објекат С2, Објекти В1-В6).

ЗАШТИТА ГРАДА  С. ПЕТЕРБУРГА ОД ПОПЛАВА, РУСИЈА
ОБЈЕКАТ С2   2006. Год.

То је највећи табласти затварач насвету:

- ширина је 116 m,

- тежина 2700 T,

- ход дизања испуштања око 11500 mm

Опрема:

- Цилиндар: Ø800/320 x 11500 mm (Хyнгер, према нашем захтеву).......................................................................................4 ком.

- Хидраулички агрегат..........................................................................................................................................................2 ком.

- Цомплете цонтрол еqуипмент (енергетски и управљачки део) базиран на SIEMENS С7-400  (оператинг анд редундант PLC, profibus communication )


Пројектни захтеви на обезбеђење синхроног кретања затварача приликом подизања и спуштања, тако да разлика између страна затварача на растојању од 116 метара не пређе 75 mm. ППТ Инжењеринг је постигао да та разлика не пређе 20 мм. То је постигнуто пре свега правилном конфигурацијом електрохидрауличног система, увођењем најсавременије рачунарске технологије за управљање кретањем (дигитално мерење позиције, SSI-интерфејс, profibus communication, радни и резервни рачунар, оптимално алгоритамско решење...).


ОБЈЕКАТ С1  2006. год.

Објекат С1 се такође налази у систему заштите Ст.Петерсбурга од поплаве, и обухвата:

- двоје  двокрилних сегментних врата

- два табласта затварача.


Опрема


- Цилиндар за табласти затварач: Ø 250/125 x 2700 mm........................................................................................................2 ком.

- Цилиндар за  сегментна врата : Ø 320/140 x 3000 mm.........................................................................................................4 ком.

- хидраулички агрегати:.........................................................................................................................................................6 ком.

- електроинсталације:.............................................................................................................................................................4 ком.

Електрохидрауличка инсталација је намењена за меневрисање основним затварачима (4 ком) и ремонтним затварачима (4 ком) градјевинско-експлоатационе бране на ХЕ “ SANGTUDA 1” у Таџикистану


РЕМОНТНИ ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø710/360 x 9900 mm ............................................................................................................................................4 ком.

(уградјен је један нов цилиндар са  керамичком превлаком преко клипњаче и интегрисаним мерним системом, остала три цилиндра су постојећа и ремонтована)

Управљачки блокови  ......................................................................................................................................................... 4 ком.

Хидраулички погонски агрегат ............................................................................................................................................1 ком.

(резервоар V=8500 l,  2 пумпна агрегата Q= 135 l/min, P=320 bar, N=75 KW)  

Електро енергетски  орман ..................................................................................................................................................1 ком.


ОСНОВНИ  ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø710/360 x  9900 mm ............................................................................................................................................4 ком.

(уградјена су четири нова цилиндра са керамичком превлаком преко клипњаче  и интегрисаним мерним системом, цилиндре испоручује фирма  Rexroth)

Управљачки блокови  ...........................................................................................................................................................4 ком.

Хидраулички погонски агрегат .............................................................................................................................................2 ком.

(резервоар V=8500 l,  2 пумпна агрегата Q= 135 l/min, P=320 bar, N=75 KW)  

Електро енергетски  орман ...................................................................................................................................................1 ком.


Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Монтажа, испитивање и примопредаја инсталација је завршена 2008.г

         

Х.Е. “SANGTUDA 1”  -ТАЏИКИСТАН  2007. год.

Електрохидрауличка инсталација је намењена за управљање предтурбинским табластим затварачима  на ХЕ “ SANGTUDA 1” у Таџикистану

ПРЕДТУРБИНСКИ  ЗАТВАРАЧИ

Цилиндар Ø500/240 x 8700 mm ............................................................................................................................................ 4 ком.

Управљачки блокови  ..........................................................................................................................................................4 ком.

Хидраулички погонски агрегат .............................................................................................................................................1 ком.

(резервоар V= 400 l,  2 пумпна агрегата Q=  400 l/min, P=320 bar, N=110 KW, клипноаксијална пумпа регулисана и по притиску и по протоку, 2 пумпна агрегата Q=  250 l/min, P=bar, N=55KW)  

Електро енергетски  орман ..................................................................................................................................................4 ком.


Пројектован је и испоручен електро хидраулични систем који је обезбедио допуну горњих комора цилиндара при хаваријском спуштању са обезбедјењем потребне силе дожима. Цилиндри су пројектовани и произведени у ППТ-Цилиндри и имају интегрисан мерни систем у клипњачи, MTS, RF серија.

Урађено је пројектовање, израда, испитивање и испорука опреме.

Инсталација је пуштена у рад децембра   2008.г

Х.Е. “SANGTUDA 1”  -ТАЏИКИСТАН  2007. год.

 Цилиндар Ø630/280 x 6900 mm .......................................................................................................................................1 ком.

 (у цилиндру уградјен линеарни показивач положаја затварача)

Цилиндар Ø500/250 x 7100 mm  .......................................................................................................................................1 ком.

 (у цилиндру уградјен линеарни показивач  положаја затварача)

Хидраулички погонски агрегат ........................................................................................................................................2 ком.

(резервоар V=1500 l,  2 пумпни агрегат Q= 85 l/min, P=320 bar, N=30 KW)  

Електро орман ................................................................................................................................................................2 ком.


 Електро-хидраулична инсталација за управљање сегментним  и табластим затварачима.

 Урађено је пројектовање, израда, испитивање,испорука и примопредаја  опреме на објекту у јануару 2009

Х.Е. ZARAMAGSKA   -  РУСИЈА 2007. год.

Изградња водозахвата на Западној Морави са црпном станицом (II Етапа реализације)-хидромашински и електро део у Трстенику.

Урадјена је комплетно нова хидрауличка и електро инсталација са пратећим градјевинским радовима на црпој станици.

   


ЦРПНА СТАНИЦА НА ЗАПАДНОЈ МОРАВИ - СРБИЈА 2007. год.


Ревитализација електрохидрауличке и пнеуматске опреме уставе „Панчево“ .

Урадјен је комплетан ремонт хидрауличке инсталације погона три сегментна затварача уставе „Панчево“ и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара Ø280/125 x 4360 mm  сегментних затаварача................................................................. 6 ком.

- нови показиваћи положаја-уградјени у клипњачу цилиндра.................................................................................................6 ком

- нови  хидраулички блокови ................................................................................................................................................3 ком.

- ремонт хидрауличког резервоара V=1000 l ........................................................................................................................1 ком.

- нови пумпни агрегати Q=20 l/min, P= 320 bar , N= 15KW ...................................................................................................2 ком.

- нови електро орман

- нови цевовод и пратећа опреме на цевоводу


Х.Е. „ЪЕРДАП“   -  2007. год.


    Хидраулични погон је намењен за маневрисање основним-сегментним затварачима коморе уставе крајњег објекта на левом краку  грађевинско-експлоатационог водоиспуста :


Цилиндар Ø450/220 x 8250 mm.............................................................................................................................................2 ком.

(са уградјеним показивачем положаја у облику сајле)

Управљачки блокови ...........................................................................................................................................................2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=1450 l,два пумпна агрегата Q=80 l/min, P=320 bar, N=30 KW)……......................................…….................  1 ком.

Електро управљачки ормани ................................................................................................................................................1 ком.

Фабрички су испитани и испорени  нови цилиндри, нов погонски агрегат, нови управљачки блокови и  нов електро орман.

Урадјено је пројектовање, израда и испорука електрохидрауличког управљачког система, монтажа наобјекту, испитивање, пуштање у рад као и теоријска и практична обука на терену.
Х.Е. „SANGTUDA  1“ - ТАЏИКИСТАН  2008. год.


 ВОДОЗАХВАТНА КУЛА

Цилиндар Ø140/63 x 1350 mm   .......................................................................................................................................... 3 ком.

(са уградјеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=250 l,  два пумпна агрегата Q=6,3 l/min, P=250 bar, N=2,2 KW).....................................................................1 ком.

Управљачки блокови ..........................................................................................................................................................3 ком.

Електро управљачки орман   ..............................................................................................................................................1  ком.

Цевовод са пратећом опремом ......................................................................................................................................... 1 компл.

Хидраулични погон је намењен за маневрисање три  табласта затварача  водозахватне куле.

ИЗЛАЗНА ЗАТВАРАЧНИЦА

Цилиндар Ø140/63 x 1350 mm   ……................................................................................................................................… 1 ком.

(са уградјеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=250 l,  два пумпна агрегата Q=6,3 l/min, P=250 bar, N= 2,2 KW).....................................................................1 ком.

Управљачки блокови ...........................................................................................................................................................1 ком.

Електро управљачки орман   .............................................................................................................................................. 1 ком.

Цевовод са пратећом опремом ............................................................................................................................................1 ком.


     Хидраулични погон је намењен за маневрисање једним   табластим  затварачем излазне затварачнице, као и за погон лептирастог затварача на излазној цеви .


    За водозахватну кулу и излазну затварачницу урадјено је пројектовање,усаглашавање пројекта,израда опреме,фабрицка испитивања ,паковање за прекоморски транспорт,испорука опреме и испорука комплетне техничке документације са упутством на брани “GAMGOUN”  у Тунису. Електрохидрауличка опрема је 2009.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.


БРАНА „GAMGOUN“  , ТУНИС  2008.  год.    Електрохидраулички систем 1DO13059  омогућава манипулацију 64 сегментна затварача на објектима В1-В6, за заштиту града Санкт-Петербурга од поплава:


Цилиндар Ø450/200 x 4500 (7500) mm  …....................................................................................................................……128 ком.

Управљачки блокови ...........................................................................................................................................................64 ком.

Хидраулички агрегат

(Резервоар, V = 12000 l, два пумпна агрегата Q = 180 l / min, P = 320 bar, N = 75 KW)........................................................ 6 ком.

Управљачки електроормани..................................................................................................................................................6 ком.


   Сви функционални подсклопови су фабрички испитани и испоручени, као и нови управљачки блокови, електроормани и цевни хидраулички развод који су уграђени и функционално повезани са постојећим-реконструисаним хидрауличким цилиндрима.

    Управљачки блокови и аутоматика омогућавају истовремено спуштање до 12 затварча и синхронизовано кретање клипњача цилиндара на сваком затварачу.

     Урадјено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Електрохидрауличка опрема је 2009.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.

 

ОБЈЕКТИ В1-В6, 2008. год.Ремонт хидрауличке инсталације уставе бране на Тиси поље бр.1.

  Урадјен је комплетан ремонт хидрауличке инсталације и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара Ø500/200 x 5200 mm  сегментног затаварача.…............................................................  2 ком.

- ремонт хидрауличких цилиндара Ø250 x 1500 mm клапне сегментног затаварача.............................................................. 1 ком.

- ремонт хидрауличких блокова .............................................................................................................................................2 ком.

- ремонт хидрауличког агрегата ........................................................................................................................................... 1 ком.

- ремонт цевовода и пратеће опреме на цевоводу
БРАНА  НА ТИСИ,  2008. год    Ремонт хидромеханичке опреме на кули водозахвата и цевној галерији табластог затварача, ремонт крана,  замена пљоснатог затварача NO 800 са лептирастим затварачем NO 800 демонтажа пљоснатих засуна NO 350NP10 (ком 3),замена лептирастим затварачима са електронским погоном, испорука и уградња електро ормана за погон затварача, антикорозивна заштита опреме у галерији и водозахватној кули (цевовод NO 800 и NO 350 површина P=800m2) на брани „Бресница“ Прокупље.

    

БРАНА  „БРЕСНИЦА“-ПРОКУПЉЕ, СРБИЈА 2008.  год.    Електрохидраулички систем за типски табласти затварач преводнице канал "VOLGA-DON", урађена комплетна техничка документација за две варијанте пројекта за погон кретања и управљање кретањем табластог затварача преводнице. Пројекат је разрадио две варијанте пројектног решење до нивоа документације за израду електро хидрауличних система. Прва варијанта базирана је на примени запреминско пригушног управљања а друга варијанта је базирана на примени пумпи констатног протока чијим се протоком управља преко фреквентних регулатора.  У оквиру пројектне документације у делу који се односи на прорачуне урадјена је комплетна симулација динамике рада електро хидрауличних система у обе варијанте у програмском пакету MATLAB.

 

КАНАЛ “VOLGA-DON-VOLOGRAD”,РУСИЈА  2009. год.    Ремонт хидрауличких погона конусног затварача NO 200 брана „Гружа“ Крагујевац.

Урадјен је  ремонт хидрауличке инсталације и то:

- ремонт хидрауличких цилиндара погона конусног затаварача............................................................................................. 2 ком.

- ремонт цевовода и пратеће опреме на цевоводу

  

БРАНА  „ГРУЖА“- 2009. год.Испорука и уградња два електро-хидрауличка пумпна блока за BPZ OE ХЕ „Ђердап II“-Неготин у Кусјаку.

 Модернизован је оригинални електрохидраулични систем ППТ-Инжењеринга из 1987. године, уградњом стандардизованог блока за пумпни агрегат протока до 200 l/min и притиска до 250 bar уместо компонената за управљање притиском пумпе на цевној арматури.  Све компоненте су изведене у техници логичких елемената а потисни филтер је прирубничком везом интегрисан са блоком.

Х.Е. “ЂЕРДАП II“   -  2009. год.Израда радионичке техничке документације за производњу Опреме хидрауличког погона за управљање затварачима грађевинских тунела I и II галерије “ROGUNSKA” ХЕ у Таџикистан. На основу техничког задатка урадјена је пројектна документација за производњу, монтажу и експлоатацију затварача комора ремонтних и комора основних (сегментних и табластих ) затварача.

Пројектна  документација је оверена  од стране независне пројектантске куће, да би почетком 2010.г.  почела производња опреме.

  


Х.Е. „ROGUNSKA“, ТАЏИКИСТАН  2009. год.• КОМОРА РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø1000/710 x 770 mm   …........................................................................................................................................3 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=1500 l,  пумпни агрегат Q=195 l/min, P=320 bar, N=75 KW)..............................................................................3 ком.

Електро управљачки ормани.

Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест ремонтних  - табластих затварача  грађевинских тунела I и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Електрохидрауличка инсталација је пуштена у рад 2012.г.

• КОМОРА ОСНОВНИХ ХАВАРИЈСКО - РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø 800/400 x 7640 mm   …...................................................................................................................................…6 ком.

Управљачки блокови ............................................................................................................................................................6  ком.

Хидраулички погонски агрегат

(Резервоар V=10000 l,два пумпна агрегата Q=260 l/min, P=320 bar, N=90 KW).................................................................. 1 ком.

Електро управљачки ормани ................................................................................................................................................6 ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест основних хаваријко – ремонтних   затварача  грађевинских тунела I и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација хаваријско- ремонтних,  табластих  затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки блокови, нови електро ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Пуштање у рад електрохидрауличке инсталације је планирано у току 2013.г.

• КОМОРА ОСНОВНИХ СЕГМЕНТНИХ ЗАТВАРАЧА

Цилиндар Ø 560/ 250 x 6730 mm   .......................................................................................................................................6 ком.

Показивач положаја затварача – независан склоп .............................................................................................................6 ком.

Управљачки блокови .........................................................................................................................................................6 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=4000 l, два пумпна агрегата Q=245 l/min, P=320 bar, N=90 KW)................................................................... 1 ком.

Електро управљачки ормани ..............................................................................................................................................6 ком.


Хидраулични погон је намењен за маневрисање шест основних сегментних-радних   затварача  грађевинских тунела I и II галерије.

Урађено је ново пројектантско решење управљања електро-хидрауличке инсталације, којим се олакшава манипулација сегментних затварача.

Фабрички су испитани и испоручени  нови погонски агрегати, нови управљачки блокови, нови електро ормани и нови цевни развод који се монтирају са постојећим-ремонтованим  хидрауличким цилиндрима.

Електрохидрауличка инсталација је пуштена у рад 2012.г.

 


Х.Е. „ROGUNSKA“, ТАЏИКИСТАН  2010. год.Хидраулички блок за BPZ за потребе ХЕ “ Ђердап II“-Него

Модернизован је оригинални електрохидраулични систем ППТ-Инжењеринга из 1987. године, уградњом стандардизованог блока за пумпни агрегат протока до 200 l/min и притиска до 250 bar уместо компонената за управљање притиском пумпе на цевној арматури.  Све компоненте су изведене у техници логичких елемената а потисни филтер је прирубничком везом интегрисан са блоком.

   

Х.Е. „ЂЕРДАП II“   - 2010. год.Цилиндар Ø250/110 x 1550 mm   ..........................................................................................................................................2 ком.

(са уградјеним штапним показивачем положаја)

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=250 l,   два пумпна агрегата Q=10 l/min, P=280 bar, N=5,5 KW)…..............................................................… 1 ком.

Управљачки блокови ...........................................................................................................................................................2 ком.

Електро управљачки орман ................................................................................................................................................ 1 ком.


    Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације. Електрохидрауличка опрема је 2012.г. пуштена у рад и извршена је примопредаја опреме.


БРАНА  „OURKISS“ - АЛЖИР 2010. год.•  КОМОРА ХАВАРИЈСКО-РЕМОНТНИХ ЗАТВАРАЧА ПРИВРЕМЕНОГ

       ДОВОДНОГ ТРАКТА

Цилиндар Ø1060/450 x 7600 mm   ……..............................................................................................................................…2 ком.

(са уграђеним показивачем положаја)

Управљачки блокови .......................................................................................................................................................... 2 ком.

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=6000 l, два пумпна агрегата Q=340 l/min, P=255 bar, N=200 KW)................................................................... 2 ком.

Електро управљачки ормани ..............................................................................................................................................  6 ком.

Хидраулични погон је намењен за маневрисање двама хаваријско-ремонтним   затварачима  привременог доводног тракта.

Урађено је пројектовање, усаглашавање пројекта, израда опреме, фабрицка испитивања, паковање, испорука опреме и испорука комплетне техничке документације.

Испорука и пуштање у рад електрохидрауличке инсталације је планирано у току 2013.г.

         


ХЕ  „ROGUNSKA“ - ТАЏИКИСТАН 2010. год.
Почетак стране