baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Сервомотор затварача Ø500/200 x 5200 mm  ......................................................................................................................ком.  4

Сервомотор клапне (плунжер)  Ø280 x 1300 mm    ............................................................................................................. ком.  2

Хидраулички погонски агрегат  ......................................................................................................................................... ком.  2

(резервоар V=1300 l;  2 пумпна агрегата Q=12,3 l/min, N=5,5 KW)

Командни електро ормани

Урађен је ремонт електро хидрауличке инсталације за погон сегментног затварача и клапне као и механичке опреме на 2 преливна поља (поља 2 и 4).


БРАНА НА ТИСИ  -  1998., 1999.

Сервомотор Ø250/110 x 6300 mm   .....................................................................................................................................ком.  2

 Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини .

Брана "TIS ABAY II"  Етиопија - 1999.

Сервомотор Ø320/160 x 3200 mm   ....................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система табластог затварача на улазној грађевини .
Брана "SIDI EL BERRAK"  - Тунис   1999.


Сервомотор Ø250/110 x 2000 mm   ...................................................................................................................................... ком. 2

-са керамичком превлаком на клипњачама “CERAPLATE”  и интегралним мерним системом “CIPS”

Хидраулички погонски агрегат  у ЕЕx –изведби .................................................................................................................ком. 2

Електро орман у ЕЕx-изведби .............................................................................................................................................ком. 2

Радни медијум:   мешавина вода/гликол   тип  HFC


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за два табласта затварача на темељном испусту.

БРАНА “AGIOS DIMITRIOS”-  Грчка  2000.

Сервомотор Ø320/160 x 3900 mm  ...................................................................................................................................... ком. 2

-са керамичком превлаком на клипњачама “CERAPLATE”  и интегралним мерним системом “CIPS”

 Хидраулички погонски агрегат у ЕЕx –изведби ................................................................................................................ком. 2

Електро орман у ЕЕx-изведби ........................................................................................................................................... ком. 2

Радни медијум:   мешавина вода/гликол   тип  HFC


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за два табласта затварача.


ТУНЕЛ “EVINOS-MORNOS”-  Грчка 2000.