baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Сервомотор за сегментни затварач Ø450/200 x 3550 mm  ...................................................................................................ком.  8

Сервомотор за клапне Ø220/110 x 2200 mm ........................................................................................................................ ком.  4

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за четири сегментна затварача и за четири преливне клапне.


ХИДРОЕЛЕКТРАНА   "ЧАКОВЕЦ"  -  1983.

Сервомотор Ø450/200 x 4200 mm ........................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø250/110 x 1600 mm ........................................................................................................................................ком.  2

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за табласте затвараче темељног испуста и за преливе преко бране.

БРАНА "AL IBTISAM" АЛЖИР   -  1984.

Сервомотор Ø320/160 x 3660 mm ..................................................................................................................................... ком.  2

Сервомотор Ø320/160 x 2930 mm . ................................................................................................................................... ком.  2

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад комплетне хидро механичке опреме на темељним испустима, водозахвату, на преливима преко бране, на дизалицама и на пасарелама.БРАНА "GUENTIRA"  АЛЖИР   -  1984.

Сервомотор Ø600/270 x 17600 mm .................................................................................................................................... ком.  8

Погонски хидраулички агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за осам предтурбинских затварача.
ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "ЂЕРДАП II"  -  1987.

Сервомотор Ø320/160 x 5300 mm ..................................................................................................................................... ком.  1

Сервомотор Ø320/160 x 4200 mm ......................................................................................................................................ком.  1

Сервомотор Ø225/125 x 6200 mm ..................................................................................................................................... ком.  1

Сервомотор Ø200/  90 x 2300 mm ......................................................................................................................................ком.  4

Сервомотор Ø140/  80 x 1000 mm ..................................................................................................................................... ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад комплетне хидромеханичке опреме за један затварач на темељном испусту, за један сегментни затварач и за два ремонтна затварача, затим за три табласта затварача на кули водозахвата, један затварач на одводним цевоводима и за дисперзионе затвараче са електро моторним погоном. На објекту су реализовани системи за мерење и сигнализацију протока воде у цевоводима и нивоа воде у акумулацији, затим трафо станица и инсталација расвете на комплетном објекту.

БРАНА "HAMMAM MISKHOUTINE"  АЛЖИР  -  1987.

 


Сервомотор Ø360/200 x 5000 mm ..................................................................................................................................... ком.  1

Сервомотор Ø450/200 x 6620 mm ..................................................................................................................................... ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за табласти затварач на доводном тунелу Дабар-Фатница и на доводном тунелу Фатница-Билећа.

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ  -  1987.


Сервомотор Ø280/125 x 2200 mm .................................................................................................................................... ком.  2

Сервомотор Ø360/160 x 4900 mm .....................................................................................................................................ком.  1

Сервомотор Ø250/140 x 4500 mm .....................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за два табласта затварача на водозахвату, за један табласти затварач на улазној затварачници и за један сегментни регулациони затварач на евакуатору.


АКУМУЛАЦИЈА  "БАРЈЕ"    -  1987.


Сервомотори Ø280/125 x 5000 mm ................................................................................................................................. ком.  2

Сервомотори Ø360/160 x 2500 mm ................................................................................................................................. ком.  2

Хидраулички погонски агрегат и командни електро ормани.


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система за два табласта затварача на улазној грађевини и за  два табласта затварача на темељном испусту.ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ    "ЗАВОЈ"  -   1987.


Сервомотор Ø280/125 x 2800 mm ................................................................................................................................. ком.  12

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=1000 l, 2 пумпна агрегата Q=63 l/min, P=180 bar, N=22 KW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме на 6 преливних поља са сегментним уставама са по 2 сервомотора.


Сервомотор Ø140/90 x 2250 mm  .....................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат

(резервоар V=125 l, 2 пумпна агрегата Q=16 l/min, P=160 bar, N=5,5 KW)

Командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад електро хидрауличке опреме за табласти затварач на темељном испусту.


БРАНА "BENI AMRANE"   АЛЖИР   -  1988.