baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Сервомотор Ø220/100 x 4300 mm......................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø220/110 x 5860 mm .....................................................................................................................................ком.  4

Сервомотор Ø280/125 x 4360 mm .....................................................................................................................................ком.  4

Хидраулички погонски агрегат


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад.


УСТАВЕ "ОПОВО"  И "ПАНЧЕВО" НА КАНАЛУ ДТД -  1971.

Сервомотор главног регулационог затварача Ø200/100 x 2500 ..........................................................................................ком.  7

Хидраулички погонски агрегат


Урађено је пројектовање, израда и испорука хидрауличког управљачког система.


УСТАВА   "SEZONGON"   БУРМА   -   1974.
Сервомотори за табласте затвараче Ø150/80 x 3500  .......................................................................................................ком.  7

Хидраулички пгонски агрегати и командни електро ормани .............................................................................................ком.  7


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за 7 табластих затварача.

ТЕРМОЕЛЕТРАНА   "КАКАЊ"  -   1974.
Сервомотор Ø280/125 x 3000 mm .................................................................................................................................... ком.  1

Сервомотор Ø280/125 x 5000 mm .....................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат  и командни електро орман ...........................................................................................  ком.  1


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад, за табласти и сегментни затварач и за поклопац вентилатора.


БРАНА  "HETURMA"   ТУНИС  -   1975.
Сервомотор Ø125/70 x 2700 mm  .....................................................................................................................................ком.  2

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад, за табласте затвараче.ХИДРОЕЛЕКТРАНА "BOALI II" ЦЕНТРАЛНО АФРИЧКА ЦАРЕВИНА - 1976.

Сервомотор Ø225/110 x 3500 mm .....................................................................................................................................ком.  6

Сервомотор Ø160/80 x 3200 mm .......................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø340/140 x 3900 mm .................................................................................................................................... ком.  8

Сервомотор Ø280/125 x 3300 mm .................................................................................................................................... ком.  2

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту испитивање и пуштање у пробни рад за три сегментне уставе 11 х 6 m са шест  сервомотора, за једну регулациону уставу са  два сервомотора, за четири преливне клапне 22 х 3,5 m са осам сервомотора, за један табласти затварач на темељном испусту са једним сервомотором и за један табласти затварач на доводу за електрану са једним сервомотором.
ХИДРО СИСТЕМ "ИБАР-ЛЕПЕНАЦ" - БРАНЕ "ГАЗИВОДЕ" И "ПРИДВОРИЦЕ" - 1977.  


Сервомотор Ø200/90x4400 mm ...........................................................................................................................................ком.12

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту у пробни рад за шест сегментних устава и за ремонтне затвараче.
НУКЛЕАРНА  ЕЛЕКТРАНА  "КРШКО"  -  1977.


Сервомотор Ø200/ 90 x 4400 mm .........................................................................................................................................ком.12

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, инжењеринг на реализацији механичке опреме, монтажа на објекту у пробни рад за шест сегментних устава и за ремонтне затвараче.
НУКЛЕАРНА  ЕЛЕКТРАНА  "КРШКО"  -  1977.


Сервомотор Ø450/200 x 6500 mm ........................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман ................................................................................................ ком.  1

Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за један табласти затварач на темељном испусту.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "БЕЛИ РЗАВ"  -  1978.


Сервомотор Ø450/200 x 2200 mm .......................................................................................................................................ком.  2

Сервомотор Ø360/160 x 4800 mm .......................................................................................................................................ком.  1

Хидраулички погонски агрегат и командни електро орман ................................................................................................ком.  2


Урађено је пројектовање, израда и испорука електро хидрауличког управљачког система, монтажа на објекту, испитивање и пуштање у пробни рад за два табласта затварача на темељиним испустима и за један табласти затварач на доводу за хидроелектрану.


ХИДРОЕЛЕКТРАНА  "СЈЕНИЦА"  -  1978.