baner 2000x420 v10.jpg

Дизајн  ActiveNetwork

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs


Предузеће ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД претставља добар спој искуства и модерног знања у области флуидне технике, машинства и управљања.
Специјализовано јединствено предузеће, на ширим просторима Балкана, за пројектовање и извођење система флуидне технике по инжењеринг принципу (електрохидрауличких, електропнеуматских и система подмазивања машћу и уљима под притиском, са комплетном аутоматиком која подржава такве системе).
Велики број референци у земљи и иностранству, у периоду преко 50 година најбољи су доказ нашег постојања на тржишту и сталног развоја. Од конкуренције нас издваја то да смо се развијали у оквиру једног великог производног система који располаже свим технологијама у области флуидне технике, које су створиле ресурс од преко 10.000 различитих производа. Међутим, ми нисмо остали само у оквиру ресурса “Прве петолетке”, већ смо стекли велико искуство као пројектанти система са компонентама водећих произвођача у свету: BOSCH - REXROTH, VICKERS, ATOS, LINDE, HYDAC…

Наша инжењеринг понуда је комплетна: од пројектовања и развоја, преко израде, монтаже и интеграције, до пуштања у рад најразноврснијих система флуидне технике. Поред тога бавимо се и инжењерингом у области реконструкције, репарација и ревитализације система флуидне технике.

У претходном периоду реализовали смо преко 2500 пројеката у следећим областима:
• на хидроелектранама, бранама, бродским преводницама и мелиорационим системима
• у термоелектранама
• у металуршко-рударским постројењима
• у грађевинарству (опрема за подизање тешких терета, тунелске оплате, пнеуматика за врата, прозоре и капије)
• у бродоградњи
• у процесној индустрији
Београду смо подарили јединствен подухват подизања куполе храма Светог Саве, као и хидрауличне системе за сценску технику Народног позоришта.ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРАСАЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ


ППТ Инжењеринг АД je учествовао на сајму Енергетике 2015,који је одржан у Београду од 14. до 16. октобра  2015. године.СЕРТИФИКАЦИЈА

ISO 14001  И  OHSAS18001


Дана 30.12.2014.год. Успостављен је интегрисани систем менаџмента и добили смо сертификате ISO 14001 и OHSAS 18001.   


 САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ


Учествовање на сајму

HydroVision 2014 у Москви


АКТУЕЛНИ ПОСЛОВИ


Листу актуелних послова можете погледати на страни

Новости/Актуелни послови

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ


ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ